Dodawanie nowego urządzenia do systemu FAMOC

Ta funkcja pozwala zarejestrować pojedyncze urządzenie przy użyciu różnych metod: e-mail, numer telefonu lub kod QR; lub uruchomienie urządzenia w trybie Device Owner korzystając z NFC lub kodu QR. Aby dodać jedno urządzenie do systemu, najedź na przycisk Dodaj nowe urządzenie  w zakładce URZĄDZENIA i wybierz opcję "Zarejestruj urządzenie". Pojawi się okno modalne krok po kroku i poprowadzi Cię przez proces rejestracji.

Dodawanie nowego urządzenia 

Najpierw wybierz platformę. Możesz wybierać między Androidem, Apple lub innymi urządzeniami (np. Windows). Kolejne kroki będą się nieco różnić w zależności od wybranej platformy.

Następnie wybierz użytkownika urządzenia i, w razie potrzeby, wprowadź jego adres e-mail i numer telefonu. W przypadku urządzeń Android możesz w tym miejscu wybrać opcję Dodaj do trybu BYOD.

Trzeci krok pokazuje, jakie ustawienia i aplikacje zostaną przypisane do urządzeń. Wybór polityki wynika z przypisania do grupy urządzeń lub użytkowników.

Podgląd polityki nowego urządzenia 

W przedostatnim kroku wybierz żądaną metodę rejestracji. Wybory zależą od wybranej platformy.

W przypadku urządzeń z systemem Android zaleca się korzystanie z trybu Device Owner. Wymaga to nowego lub przywrócenia do ustawień fabrycznych urządzenia, ale daje dostęp do większej liczby funkcji.

Konfiguracja w trybie Device Owner

Ten wybór umożliwia zarejestrowanie urządzenia z Androidem w trybie właściciela urządzenia. Pierwszy etap tego procesu jest opcjonalny i pozwala administratorowi skonfigurować połączenie WLAN na urządzeniu podczas rejestracji (Pamiętaj, że urządzenie będzie wymagać dostępu do Internetu, aby komunikować się z FAMOC i poprawnie skonfigurować i zakończyć proces rejestracji.) Następnie, wybierz jedną z dwóch metod rejestracji w trybie Device Owner: rejestracja NFC lub QR.

Wykorzystanie metody NFC wymaga urządzenia z aktywną komunikacją NFC, które jest już zarejestrowane w FAMOC (niekoniecznie w trybie DO). Takie urządzenie powinno zostać wybrane jako urządzenie nadrzędne (Master) do skanowania. Wybierz urządzenie i kliknij "Start". Urządzenie nadrzędne otrzyma żądanie rozpoczęcia skanowania NFC. Użyj urządzenia docelowego, aby zeskanować nowe urządzenie, ustawiając urządzenia tyłem do siebie. Kiedy nowe urządzenie zostanie wykryte przez urządzenie nadrzędne, dotknij ekranu na urządzeniu nadrzędnym, aby rozpocząć proces rejestracji. Nowe urządzenie zostanie przypisane do wybranego użytkownika. Uwaga: ta metoda wymaga, aby oba urządzenia były wyposażone w funkcję NFC, z włączoną funkcjonalnością na urządzeniu nadrzędnym. Urządzenie docelowe musi być przywrócone do ustawień fabrycznych lub nowe z systemem Android 6.x lub nowszym.

Metoda QR nie wymaga zarejestrowania dodatkowego urządzenia. Dostęp do QR Reader można łatwo uzyskać dotykając ekranu powitalnego na zresetowanym/nowym urządzeniu sześć razy. Po zeskanowaniu kodu rozpocznie się proces rejestracji.

Uwaga: ta metoda jest dostępna tylko dla urządzeń z systemem Android 7.x wyższym.

Dodawanie urządzenia metodą Device Owner

Inne opcje rejestracji obejmują wysłanie linku rejestracji przez e-mail lub SMS lub skanowanie kodu QR. Jest to domyślna opcja dla urządzeń z systemem iOS i Windows. W przypadku urządzeń z Androidem wybierz opcję Pokaż starsze opcje, aby uzyskać dostęp do tych sposobów rejestracji.

Wysłanie linku rejestracyjnego

Link do strony rejestracji może zostać wysłany na adres email użytkownika lub SMS-em. Uwaga: Aby użyć opcji SMS, musisz mieć zainstalowaną bramkę SMS.

Zeskanowanie kodu QR

Aby to zrobić, użyj wbudowanego w urządzenie aparatu lub pobranej aplikacji zewnętrznej, która umożliwia odczytanie i otwarcie kodu QR. Aplikacja powinna zostać ustawiona na automatyczne otwieranie linków. W przeciwnym razie kod QR może zostać uznany za wykorzystany przed otwarciem go w przeglądarce internetowej. Po zeskanowaniu urządzenie wyświetli stronę dodawania nowego urządzenia z możliwością pobrania modułu FAMOC Base Agent. Po pobraniu pliku Base Agent rekord nowego urządzenia zostanie utworzony automatycznie w systemie i urządzenie zostanie przypisane do aktualnie zalogowanego użytkownika. 

Tworzenie wpisu urządzenia do przyszłej rejestracji

Inną możliwością jest stworzenie nowego rekordu urządzenia w systemie i dodanie go po uzupełnieniu podstawowych danych.

Aby to zrobić, najedź na przycisk C:\Users\lukasz.orzeszek\Desktop\Dokumenty\GUI - devices guide\screeny\5.png w zakładce URZĄDZENIA i wybierz opcję "Utwórz wpis (dodaj później)".

W tym celu należy wykonać następujące czynności:

 1. Wybierz model urządzenia i platformę (opcjonalnie) z okna dostępnych akcji i wciśnij przycisk Dodaj. Do określenia tych parametrów możesz użyć okna wyszukiwania.

Wybieranie modelu urządzenia w oknie wyboru operacji

 1. Wypełnij inne pola, by opisać urządzenie (opcjonalnie).

 2. Przypisz predefiniowaną kartę SIM.

 3. Przypisz użytkownika urządzenia.

 4. Zakończ, klikając przycisk Utwórz.

Dodawanie nowego urządzenia

Kiedy wszystkie dane urządzenia są uzupełnione, administrator systemu FAMOC może rozpocząć proces przypisywania, zarówno z listy w zakładce URZĄDZENIA oraz z wybranego widoku danych urządzenia:

 1. Wybierz urządzenie z listy lub kliknij na urządzeniu.

 2. Użyj przycisku przypisywania urządzenia .

Rozpoczęcie procesu przypisywania urządzenia

 1. Kiedy pojawi się okno dostępnych akcji, należy wybrać metodę wysyłania powiadomień:

  • Wybierz automatycznie

  • Tylko email

  • Tylko SMS

  • Bez powiadomienia

 1. Wybierz, czy urządzenie ma zostać przypisane natychmiast czy zostanie to zaplanowane na później.

 2. Status operacji przypisania może być sprawdzony w danych urządzenia w zakładce Logi.

Statusy operacji przypisania

 1. Po otrzymaniu na urządzenie wiadomości o przypisaniu, użytkownik rozpoczyna instalację agenta FAMOC.

Kiedy proces przypisania urządzenia się zakończy, administrator może zobaczyć status urządzenia i zacząć nim zarządzać.