Ta funkcja pozwala zarejestrować pojedyncze urządzenie przy użyciu różnych metod: e-mail, numer telefonu lub kod QR; lub uruchomienie urządzenia w trybie Device Owner korzystając z NFC lub kodu QR.

  1. Aby dodać jedno urządzenie do systemu, najedź na przycisk Dodaj nowe urządzenie  w zakładce URZĄDZENIA i wybierz opcję "Dodaj urządzenie".Pojawi się okno modalne krok po kroku i poprowadzi Cię przez proces rejestracji.
  2. Najpierw wybierz użytkownika urządzenia i, w razie potrzeby, wprowadź jego adres e-mail i numer telefonu.
  3. Drugi krok pokazuje, jakie zasady i aplikacje zostaną przypisane do urządzeń. Jest to oparte na grupie urządzeń lub grupie użytkowników.
  4. W trzecim kroku wybierz żądaną metodę rejestracji.
     


Dostępne są następujące opcje:


Wysłanie linku rejestracyjnego


Link do strony rejestracji może zostać wysłany na adres email użytkownika lub SMS-em. Uwaga: Aby użyć opcji SMS, musisz mieć zainstalowaną bramkę SMS.


Zeskanowanie kodu QR


Aby to zrobić, użyj wbudowanego w urządzenie aparatu lub pobranej aplikacji zewnętrznej, która umożliwia odczytanie i otwarcie kodu QR. Aplikacja powinna zostać ustawiona na automatyczne otwieranie linków. W przeciwnym razie kod QR może zostać uznany za wykorzystany przed otwarciem go w przeglądarce internetowej. Po zeskanowaniu urządzenie wyświetli stronę dodawania nowego urządzenia z możliwością pobrania modułu FAMOC Base Agent.


Po pobraniu pliku Base Agent rekord nowego urządzenia zostanie utworzony automatycznie w systemie i urządzenie zostanie przypisane do aktualnie zalogowanego użytkownika. 


Konfiguracja w trybie Właściciela urządzenia

Ten wybór umożliwia zarejestrowanie urządzenia z Androidem w trybie właściciela urządzenia. Pierwszy etap tego procesu jest opcjonalny i pozwala administratorowi skonfigurować połączenie WLAN na urządzeniu podczas rejestracji (Pamiętaj, że urządzenie będzie wymagać dostępu do Internetu, aby komunikować się z FAMOC i poprawnie skonfigurować i zakończyć proces rejestracji.) Następnie, wybierz jedną z dwóch metod rejestracji w trybie Device Owner: rejestracja NFC lub QR.


Wykorzystanie metody NFC wymaga urządzenia z aktywną komunikacją NFC, które jest już zarejestrowane w FAMOC (niekoniecznie w trybie DO). Takie urządzenie powinno zostać wybrane jako urządzenie nadrzędne (Master) do skanowania. Wybierz urządzenie i kliknij "Start". Urządzenie nadrzędne otrzyma żądanie rozpoczęcia skanowania NFC. Użyj urządzenia docelowego, aby zeskanować nowe urządzenie, ustawiając urządzenia tyłem do siebie. Kiedy nowe urządzenie zostanie wykryte przez nadrzędne, dotknij ekranu na urządzeniu nadrzędnym, aby rozpocząć proces rejestracji. Nowe urządzenie zostanie przypisane do wybranego użytkownika. Uwaga: ta metoda wymaga, aby oba urządzenia były wyposażone w funkcję NFC, z włączoną funkcjonalnością na urządzeniu nadrzędnym. Urządzenie docelowe musi być przywrócone do ustawień fabrycznych lub nowe z systemem Android 6.x lub nowszym.


Metoda QR nie wymaga zarejestrowania dodatkowego urządzenia. Dostęp do QR Reader można łatwo uzyskać dotykając ekranu powitalnego na zresetowanym/nowym urządzeniu sześć razy. Po zeskanowaniu kodu rozpocznie się proces rejestracji.

Uwaga: ta metoda jest dostępna tylko dla urządzeń z systemem Android 7.x wyższym.Po wykonaniu wszystkich kroków dojdziesz do okna potwierdzenia, wyświetlającego bieżący stan rejestracji. Możesz teraz śledzić komunikaty o postępie na ekranie, zarejestrować inne urządzenie lub przejść do szczegółów nowo dodanego urządzenia. Okno może w tym momencie zostać bezpiecznie zamknięte, ponieważ nie jest konieczne kontynuowanie procesu rejestracji. Proces można monitorować w widoku Logów.