Aby zarejestrować urządzenia za pomocą metody Apple DEP, kliknij zakładkę URZĄDZENIA, a następnie najedź kursorem na ikonę i wybierz Masowe dodawanie.

Wybierz metodę Apple DEP.Aby zsynchronizować nowe konto DEP, najpierw wybierz metodę Apple DEP. Następnie kliknij przycisk Rozpocznij. Pojawi się intuicyjne okno, które poprowadzi Cię przez proces.Po przesłaniu tokena DEP do FAMOC, wyświetli się podsumowanie zawierające podstawowe informacje o koncie: nazwę, Apple ID administratora i liczbę urządzeń dostępnych na koncie. Po zamknięciu okna modalnego będziesz mógł edytować określone ustawienia konta.

W sekcji Ogólne:

Jeśli włączona jest opcja Zezwól na usunięcie MDM przez użytkownika, użytkownicy będą mogli ręcznie usunąć profilu MDM z urządzenia.

Jeśli opcja Wymagaj zalogowania się przez użytkownika jest włączona, urządzenia będą automatycznie przypisywane do użytkowników podczas rejestracji, w przeciwnym razie Domyślny użytkownik urządzenia będzie stosowany dla nowych urządzeń.

Pola Informacje o organizacji są opcjonalne, ich zawartość będzie wyświetlana na urządzeniu podczas rejestracji.


W sekcji Ustawienia ekranów startowych można wybrać, które okienka asystenta konfiguracji powinny być wyświetlane po instalacji profilu.


Po skonfigurowaniu ustawień konta DEP zgodnie z potrzebami, naciśnij przycisk Synchronizuj. Informacje o profilu zostaną wysłane do Apple i przypisane do urządzeń należących do konta DEP, a wpisy dla tych urządzeń zostaną utworzone w FAMOC. W tym momencie urządzenia są gotowe do rejestracji, a liczba pomyślnie zsynchronizowanych urządzeń zostanie wyświetlona wraz z datą wygaśnięcia tokena serwera. Jeśli powrócisz do ekranu Apple DEP, wyświetli się tabela kont DEP.

FAMOC pozwala na wiele kont DEP w organizacji. Wszystkie synchronizacje kont będą wyświetlone tutaj.


Tabela konta DEP wyświetla: nazwy dostępnych kont DEP, identyfikator Apple używany do tworzenia kont, datę wygaśnięcia tokenów serwera, daty ostatniej synchronizacji, liczbę aktualnie zarejestrowanych i zarządzanych urządzeń, liczbę urządzeń zsynchronizowanych łącznie z DEP i status synchronizacji. Przycisk  umożliwia wykonywanie pewnych operacji na dowolnym koncie DEP: edycję ustawień konta, usunięcie konta, zatrzymanie harmonogramu synchronizacji, ponowne uruchomienie synchronizacji, natychmiastową synchronizację i odnowienie tokena serwera. Wszelkie zmiany ustawień konta wymagają synchronizacji (zaplanowanej lub ręcznej), która ma wpływ na urządzenia.


Możesz przeczytać więcej o rejestracji w programie Apple DEP w dokumentacji FAMOC Apple DEP, którą można pobrać tutaj.