Zakładka Backup przechowuje kopie danych z urządzeń mobilnych na centralnym serwerze FAMOC. Umożliwia to przywrócenie danych po utracie danych lub wymianie urządzenia. 1. Aby stworzyć schemat tworzenia zapasowej kopii danych, użyj przycisku Dodaj wzorzec backupu.

 2. Określ nazwę konfiguracji.

 3. Stwórz listę elementów, które mają być pobrane z telefonu i przesłane na serwer (kontakty, kalendarz, SMS, katalog z dysku). System umożliwia dodatkowo określenie parametrów backupowego pliku. Możliwe jest ustalenie maksymalnej wielkości backupu i pojedynczego pliku oraz ustalenie, które pliki mają być wyłączone z backupu.

 4. Naciśnij Dodaj element.

 5. Zapisz wzorzec, który zostanie automatycznie dodany do listy gotowych schematów.

 6. Aby wykonać kopię zapasową, naciśnij przycisk Wykonaj w repozytorium.

System wspiera obecnie następujące platformy: 

 • Android

 • Apple iPhone 

 • RIM BlackBerry

 • Symbian S60

 • Microsoft Windows Mobile

 • JAVA

 • Samsung Bada

 • Symbian UIQ