Aby zarejestrować urządzenie metodą KME należy zalogować się do konsoli FAMOC i wybrać jedną z dwóch możliwości.

  1. Przejdź do sekcji USTAWIENIA > Android > Samsung KME i wybierz opcję Masowe dodawanie.
2. Możesz wybrać również opcję z zakładki URZĄDZENIA


Kliknij zakładkę URZĄDZENIA i po najechaniu na ikonę wybierz opcję Masowe dodawanie. Następnie wybierz opcję Samsung KME.Wybranie dowolnej z metod spowoduje wyświetlenie okna konfiguracji KME.Szczegółowe informacje na temat rejestracji KNOX można znaleźć w przewodniku Knox Mobile Enrollment, który można pobrać tutaj.


Po pierwszym uruchomieniu lub wyczyszczeniu urządzenia, urządzenie zarejestruje się automatycznie w systemie FAMOC.


Gdy urządzenie nie jest zarejestrowane w FAMOC MDM i chcesz wymusić KME za pomocą profilu Device Admin bez wymazywania urządzenia, spróbuj przejść do https://me.samsungknox.com i kliknij przycisk Next (Dalej). Jeśli urządzenie jest podłączone do KME i dodane do FAMOC MDM, automatycznie połączy te dwie usługi bez konieczności czyszczenia. (Wymagany agent bazowy 3.24.0+).