Ikona powiadomień znajduje się w prawym górnym rogu nowego interfejsu FAMOC.

Po kliknięciu na nią, wyświetlone zostaną wszystkie obecne powiadomienia. Możesz również użyć filtrów aby wyświetlać powiadomienia z konkretnego okresu lub określonego statusu.


Powiadomienia są automatycznie sortowane według ważności (Krytyczne, Ważne, Umiarkowane, Aktualności). Po kliknięciu na jedną z kategorii i najechaniu kursorem na któreś z powiadomień wyświetlone zostaną dodatkowe ikony.
- Oznacz jako przeczytane

- Oznacz jako ignorowane

- Rozwiąż problem


Ostatnia ikona wyświetla się tylko dla powiadomień, dla których FAMOC sugeruje automatyczne rozwiązania.


Ikona na pasku powiadomień przekierowuje do ustawień powiadomień.Możesz tutaj dostosować panel powiadomień np. zmienić Priorytet określonych powiadomień, określić czy mają być raportowane i zasugerować automatyczne rozwiązanie problemu (Autofix).