Polityki urządzeń dedykowanych - Dostosowywanie programu uruchamiającego  
 
Nowa opcja na karcie Polityki - Polityki urządzeń dedykowanych, na której wyświetlana jest lista domyślnych i niestandardowych polityk. W obecnej wersji lista pozwala na dostosowanie kolumn i otwarcie szczegółów polityki.

Następnie będziesz musiał wybrać między edycją istniejącej domyślnej polityki lub utworzeniem zupełnie nowej.


Aby utworzyć nową politykę dedykowanego urządzenia, kliknij symbol + po lewej stronie. Podczas tworzenia nowej polityki należy nadać jej nazwę i ustawić priorytet polityki:

 

 

Po lewej stronie dostępnych jest kilka opcji:


Ustawienia podstawowe

W ustawieniach podstawowych znajdują się następujące opcje:

 1. Przeinstaluj Base Agenta automatycznie (Tak/Nie)
 2. Odinstaluj niezgodne elementy polityki automatycznie (Tak/Nie)
 3. Oznacz urządzenie jako wyczyszczone przy odinstalowaniu Base Agenta (Tak/Nie)
 4. Włącz usługi zdalnego pulpitu (Tak/Nie)
 5. Włącz usługi lokalizacyjne (Tak/Nie)
 6. Raportuj dodatkowe informacje o aplikacjach (rozmiar aplikacji, rozmiar pamięci podręcznej, rozmiar danych)

(Opcja wymaga włączenia uprawnienia Dostęp do danych)

 1. Raportowane aplikacje
  1. Raportuj wszystkie aplikacje
  2. Raportuj wyłącznie aplikacje zarządzane
   1. Dni szczytu
   2. Czas obowiązywania szczytu

 1. Interwał sesji Monitora urządzenia
 2. Ilość zapamiętanych sesji Monitora urządzenia
  1. 5-50
 3. Dane raportowane w sesji Monitora urządzenia (Android)
 4. Wyczyść urządzenie przy przekroczonej nieaktywności (Tak/Nie)
 5. Oznacz urządzenie jako wyczyszczone przy przekroczonej nieaktywności (Tak/Nie)
 6. Interwał synchronizacji czasu
 7. Informowanie o zmianie karty SIM (np. podczas kradzieży telefonu) (Tak/Nie)
   Numer BRAMKI SMS Serwera (informacja o zmianie karty SIM):
 8. Limit urządzeń na użytkownika (Wartość numeryczna, 1-999.999)

 

Elementy polityki

Tutaj możesz dodać komponenty do swojej polityki. Możliwe jest wybranie aplikacji lub konfiguracji.

.


 

 

Ustawienia launchera / trybu pojedynczej aplikacji

Po wybraniu Launchera wyświetlany jest podgląd widoku Launchera na urządzeniu. Podgląd jest automatycznie zmieniany na podstawie wybranych ustawień.

Aplikacje/widgety można zmieniać w podglądzie urządzenia za pomocą funkcji przeciągnij i upuść.


 

 

Ustawienia launchera są podzielone na cztery podzakładki:


Podstawowe ustawienia Launchera

 1. Tapeta - możliwość ustawienia własnej tapety
 2. Uruchom pierwszą aplikację po restarcie urządzenia - jeśli opcja ta jest ustawiona, pierwsza aplikacja z listy zostanie uruchomiona automatycznie po ponownym uruchomieniu urządzenia.
 3. Maksymalny czas nieaktywności - czas, po którym urządzenie zostanie zablokowane (opcje: Wyłączone, 30 sekund, 1 minuta, 2 minuty, 5 minut, 10 minut)
 4. Motyw siatki ekranu startowego   -Jasne lub ciemne tło sekcji aplikacji i widgetów
 5. Przezroczystość tła siatki ekranu startowego - pozwala ustawić przezroczystość tła listy aplikacji (0%, 25%, 50%, 75%, 100%)

Jeśli włączono wyświetlanie nagłówka dostępne są poniższe opcje konfiguracji:

 1. Ikona - możliwość ustawienia niestandardowej ikony na pasku nagłówka
 2. Kolor - kolor tła paska nagłówka (można ustawić bezpośrednio za pomocą wartości RGB lub wybrać za pomocą kliknięcia myszą)
 3. Przezroczystość - pozwala ustawić przezroczystość nagłówka (0%, 25%, 50%, 75%, 100%)

Niestandardowy pasek ustawień

 1. Położenie paska ustawień - umożliwia zmianę położenia paska ustawień (na górze ekranu, pod nagłówkiem lub na dole ekranu).
 2. Przezroczystość paska ustawień - pozwala ustawić przezroczystość paska ustawień (0%, 25%, 50%, 75%, 100%)
 3. Motyw paska ustawień - dostępne opcje: jasny lub ciemny motyw
 4. Pokaż przycisk informacji o urządzeniu - opcjonalny przycisk po lewej stronie paska ustawień
  1. Opcjonalny tekst przycisku informacji o urządzeniu - opcjonalny tekst wyświetlany obok ikony informacji o urządzeniu na pasku ustawień
  2. Pokaż informacje o urządzeniu w osobnym widoku
    Jeśli ustawione, pola informacji o urządzeniu będą wyświetlane na osobnej stronie.

Dodatkowo możemy podać krótki opis (maksymalnie 64 znaki), który będzie wyświetlany w tym widoku oraz numer telefonu.

Jeśli numer zostanie podany, a urządzenie będzie miało kartę SIM, zostanie wyświetlony przycisk, który wywoła połączenie z podanym numerem telefonu.

Funkcja połączenia jest dostępna od wersji Android 9.0.

 1. Maksymalnie do 8 pól dotyczących urządzenia (urządzenie, karta SIM, użytkownik urządzenia + wszystkie typy pól niestandardowych), które będą wyświetlane w osobnym widoku.
 1. Pokaż przycisk ustawień:
  1. Opcjonalny tekst przycisku ustawień - opcjonalny tekst wyświetlany obok przycisku ustawień na pasku ustawień.
  2. Pokaż przełącznik Bluetooth - włącza łączność Bluetooth
  3. Pokaż przełącznik WiFi - włącza WiFi
  4. Pokaż przełącznik latarki - włącza latarkę
  5. Pokaż opcję restartu urządzenia - umożliwia ponowne uruchomienie urządzenia
  6. Pokaż regulację jasności - umożliwia zmianę jasności na urządzeniu
  7. Pokaż przełącznik obrotu ekranu - możliwość obracania widoku
  8. Pokaż regulację głośności - umożliwia zmianę głośności na urządzeniu
  9. Pokaż przełącznik widoku - możliwość przełączania widoku między siatką a listą
  10. Pokaż przełącznik skalowania widoku - możliwość powiększenia widoku (zarówno siatki, jak i listy)

 

Elementy siatki ekranu startowego

 1. Aplikacje i webclipy:

Nową aplikację / webclip można dodać do ekranu za pomocą przycisku "Dodaj nowy element" po prawej stronie.

Możliwe opcje to skrót do aplikacji lub webclip.

Po wybraniu skrótu aplikacji możemy podać:

 1. Nazwa paczki - po kliknięciu wyświetlone zostaną podpowiedzi ze wszystkimi aplikacjami z organizacji
 2. Nazwa - nazwa aplikacji wyświetlana na urządzeniu
 3. Opis - opcjonalny tekst wyświetlany w drugim wierszu widocznym w widoku listy
 4. Ikona główna - ikona wyświetlana na urządzeniu w widoku normalnym (bez powiększenia)
 5. Ikona trybu powiększonego - opcjonalna ikona wyświetlana w trybie powiększenia (jeśli nie zostanie dodana, wyświetlana będzie ikona podstawowa)


 

 

 1. Po wybraniu webclipu możemy podać:
  1. URL - link do webclipu (Adres URL musi zawierać typ protokołu, np. https://company.com)
  2. Nazwa - nazwa wyświetlana na urządzeniu
  3. Opis - opcjonalny tekst wyświetlany w drugim wierszu widocznym w widoku listy
  4. Ikona podstawowa - ikona wyświetlana na urządzeniu w widoku normalnym (bez powiększenia)
  5. Ikona trybu powiększonego - opcjonalna ikona wyświetlana w trybie powiększenia (jeśli nie zostanie dodana, wyświetlana będzie ikona podstawowa)

 

Aby zmienić / usunąć już dodaną aplikację / klip internetowy, najedź kursorem na aplikację na podglądzie urządzenia, a zostaną wyświetlone ikony edycji i usuwania.

Aby zastosować wszystkie zmiany na urządzeniu, należy kliknąć przycisk "Zapisz" (pojawi się w lewej dolnej części ekranu, gdy zostanie wprowadzona jakakolwiek zmiana).

 

 1. Dzięki funkcji Intent jesteśmy w stanie otworzyć określone pliki za pośrednictwem dostarczonej aplikacji uri, a także utworzyć klikalną ikonę:
  1. Aktywność - zostanie uruchomiona nowa aktywność
  2. Serwis - żądanie uruchomienia danej usługi aplikacji
  3. Transmisja - rozesłanie danego intentu do wszystkich powiązanych odbiorców.

 

 

Możliwy jest również wybór widżetów. Można je wybrać z dostępnej listy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ustawienia ogólne trybu KIOSK

 1. Ochrona klawiatury (Włączone/Wyłączone)
 2. Zmiana głośności (Włączone/Wyłączone)
 3. Długie naciśnięcie przycisku zasilania (Włączone/Wyłączone)
 4. Informacje o systemie na pasku stanu (Włączone/Wyłączone)
 5. Przycisk ekranu głównego (Włączone/Wyłączone)
 6. Ostatnie aplikacje (Włączone/Wyłączone)

(Niedostępne, jeśli przycisk Home jest wyłączony)

 1. Powiadomienia (Włączone/Wyłączone)

(Niedostępne, jeśli przycisk Home jest wyłączony)

 

Domyślne aplikacje do otwierania dokumentów

W tym miejscu można wybrać domyślną aplikację do otwierania plików.


Opcje bezpieczeństwa

Ta sekcja zawiera opcje zabezpieczeń urządzeń dedykowanych. Możesz wyszukać poszczególne ustawienia ręcznie lub użyć filtrów dla modeli Androida.


 

 1. Polityka czyszczenia danych:
  1. Czyszczenie pamięci telefonu po wykryciu zmiany karty SIM (Tak/Nie) 
  2. Reaguj również na brak karty SIM (Tak/Nie) 
  3. Wyczyść również kartę pamięci (Tak/Nie)
  4. Czyszczenie urządzenia po wykryciu rootowania (Tak/Nie)
  5. Blokada przywracania ustawień fabrycznych (Tak/Nie)
  6. Ochrona przywracania do ustawień fabrycznych (FRP)

 

 1. Polityka sieci:
  1. Blokada interfejsu Wi-Fi (Tak/Nie) 
  2. Blokada ręcznej konfiguracji Wi-Fi (Tak/Nie)
    (Blokada interfejsu Wi-Fi musi być włączona)
  3. Utrzymuj Wi-Fi włączone w trybie uśpienia (Tak/Nie)
  4. Zapobiegaj wyłączeniu Wi-Fi (Tak/Nie)
  5. Blokada interfejsu bluetooth (Tak/Nie)
  6. Blokada danych pakietowych

 1. Blokada danych pakietowych w roamingu
 2. Blokada udostępniania internetu przez WiFi (Tak/Nie)
 3. Blokada udostępniania internetu przez USB (Tak/Nie)
 4. Blokada przychodzących wiadomości MMS (Tak/Nie)
 5. Wyłącz możliwość resetowania ustawień sieci (Tak/Nie)
 6. Wyłącz ustawienia VPN (Tak/Nie)
 7. Blokuj ustawienia prywatnych DNS (Tak/Nie)
 8. Zablokuj przychodzące rozmowy
   (Wzór umożliwia ustawienie wzoru zablokowanych numerów, przykłady można zobaczyć w konsoli).
 9. Zablokuj przychodzące wiadomości SMS
   (Wzór umożliwia ustawienie wzoru zablokowanych numerów, przykłady można zobaczyć w konsoli).
 10. Monitoruj listę zarządzanych konfiguracji Wifi  (Tak/Nie)
 11. Nie zezwalaj na połączenia komórkowe 2G (Tak/Nie)
 12. Nie zezwalaj na łącze ultraszerokopasmowe(UWB) (Tak/Nie)

 

 1. Polityka lokalizacji
  1. Blokada lokalizacji na urządzenia Android
 2. Polityka aktualizacji
  1. Kontroluj wersje systemu (usługa Samsung E-FOTA) (Tak/Nie)
  2. Polityka aktualizacji OTA

 1. Aktualizacje OTA dla urządzeń Zebra   (Tak/Nie)

 

 1. Polityka sprzętowa
  1. Blokada aparatu (Tak/Nie)
  2. Blokada trybu odtwarzacza multimedialnego USB (Tak/Nie)
  3. Blokada opcji programisty (Tak/Nie)
  4. Blokada managera zadań (Tak/Nie)
  5. Blokada NFC (Tak/Nie)
  6. Nie zezwalaj na przesyłanie danych za pomocą NFC (Tak/Nie)
  7. Blokada karty pamięci (Tak/Nie)
  8. Blokada przechwytywania obrazu (Tak/Nie)
  9. Blokada trybu przeglądania plików USB (Tak/Nie)
  10. Blokada wielu okien (Tak/Nie)
  11. Blokada trybu awaryjnego (Tak/Nie)
  12. Blokada trybu samolotowego (Tak/Nie)
  13. Zablokuj konfigurację poświadczeń przez użytkowników w zarządzanym magazynie kluczy (Tak/Nie)

 

 1. Polityka szyfrowania pamięci (Tak/Nie)
  1. Szyfrowanie pamięci wewnętrznej (Tak/Nie)

 

 1. Polityka instalatora
  1. Blokada instalacji aplikacji (Tak/Nie)
  2. Zezwalaj na debugowanie USB (Tak/Nie)
  3. Blokada nieznanych źródeł (Tak/Nie)
  4. Wyłącz możliwość kontrolowania aplikacji (Tak/Nie)
  5. Tworzenie kont przez Google Play (Tak/Nie)

 

 1. Ograniczenia aplikacji
  1. Blokada nagrywania głosu w aplikacjach (Tak/Nie)
  2. Nie wymuszaj Google Play Protect (Tak/Nie)
  3. Wymuszaj automatyczne ustawienie daty i godziny (Tak/Nie)
  4. Wyłącz możliwość modyfikowania kont (Tak/Nie)
  5. Blokada zarządzania kontami użytkownika (Tak/Nie)
  6. Nie zezwalaj na konfigurowanie domyślnych aplikacji (Tak/Nie)

 

 1. Polityka aplikacji
  1. Polityka aplikacji w trybie Device Owner
  2. Polityka uprawnień aplikacji w trybie Device Owner runtime permission policy
  3. Polityka uprawnień aplikacji w trybie Device Owner
  4. Ustawienia automatycznej aktualizacji aplikacji z zarządzanego
  5. Dostępność aplikacji w sklepie MGP

 

Monitor użycia

 1. Włącz monitor użycia (Tak/Nie)
   Agent użycia monitoruje i raportuje aktywność użytkownika do serwera Essentials, rejestruje wychodzące i przychodzące połączenia głosowe oraz zapewnia wgląd w wychodzące i przychodzące wiadomości tekstowe i MMS. Instalacja agenta monitorowania użycia Essentials jest podobna do instalacji Agent Bazowego.
  1. Raportuj dane po restarcie urządzenia (Tak/Nie)
  2. Ustawienia danych pakietowych
   Raportuj użycie danych po Wi-Fi
 2. Ustawienia rozszerzonego raportowania
  1. Raportuj stan urządzenia (Tak/Nie)
  2. Raportuj czas odblokowania/zablokowania ekranu (Tak/Nie)
  3. Raportuj użycie aplikacji (Tak/Nie)
  4. Raportuj rozszerzone parametry (Tak/Nie)

Ustawienia kopii zapasowej

Ustawienia synchronizacji kopii zapasowej

 1. Ustawienia synchronizacji kopii zapasowej
   Obsługiwana jest tylko kopia zapasowa kontaktów
  1. Interwał kopii zapasowej
 2. Synchronizacja kontaktów biznesowych
  1. Podstawowy typ synchronizacji
  2. Synchronizacja kontaktów z dodatkowych grup
   Funkcja ta umożliwia dodawanie użytkowników z grup użytkowników w systemie.
  3. Interwał synchronizacji kontaktów biznesowych
  4. Domyślny numer kontaktów biznesowych
    

Ustawienia agentów

W tym miejscu można ustawić wybrane wartości, które będą wyświetlane w agencie.

 1. Nazwa organizacji wyświetlana na urządzeniu
  1. Umożliwia skonfigurowanie nazwy organizacji na urządzeniu, np. Techstep.
  2. Wybierz pole opcjonalne
 2. Pokaż dodatkowe pola na panelu głównym agenta (Tak/Nie)
   (Dostępne dla urządzeń z systemem Android i macOS)
  1. Zawartość dodatkowego pola na głównym panelu agenta
  2. Szczegóły urządzenia w agencie (dostępne dla urządzeń z systemem Android i macOS)

 

Raportowanie i alertowanie parametrów w sposób ciągły

Funkcja ta umożliwia systemowi raportowanie kilku parametrów z urządzenia, takich jak stan ładowarki, poziom naładowania baterii, wolna pamięć RAM, napięcie baterii, temperatura baterii, stan baterii i niski poziom naładowania baterii.

 1. Ustawienie raportowania parametrów
  1. Raportuj tylko w szczycie
  2. Raportuj cały czas

 

 

Narzędzia ułatwiające pracę

 1. Umożliwia to zainstalowanie dwóch aplikacji zwiększających produktywność
  1. Włącz aplikację Plug&Play (Tak/Nie)
    Aplikacja Plug & Play oferuje nie tylko możliwość skutecznego nawiązywania połączenia między urządzeniami Bluetooth i urządzeniami z systemem Android, ale także pozwala używać wbudowanej kamery urządzenia jako skanera.

Aplikacja ta jest domyślnie dodawana do produktu Managed Kiosk.

Konfigurację można edytować po jej aktywacji.


 1. Włącz aplikację FileViewer (Tak/Nie)
  Aplikacja FileViewer umożliwia prezentowanie na urządzeniu różnych typów dokumentów, obrazów i filmów w bezpieczny i wygodny sposób.
  Konfigurację można edytować po jej aktywacji.