W trybie COSU urządzenie skonfigurowane jest aby uruchamiać jedynie określone aplikacje i działać w określonym celu (np. samoobsługowe punkty sprzedaży). FAMOC udostępnia dwie metody korzystania z trybu Kiosk.

 1. Ekran startowy FAMOC home screen (FAMOC Launcher), który umożliwia dostęp jedynie do kilku aplikacji bez możliwości ich modyfikacji, 

 2. Pojedyncza, uruchomiona stale aplikacja uruchomiona, której nie można zamknąć.

FAMOC Launcher to wbudowana aplikacja systemu FAMOC (wersja 3.18.0 i wyższa) dostępna w ZAAWANSOWANE > Centrum konfiguracji > Aplikacje. FAMOC Launcher umożliwia wyświetlanie tylko wybranych aplikacji na ekranie głównym urządzenia.


Dodatkowo administrator FAMOC może zastosować konfigurację trybu Kiosk. W trybie Kiosk administrator może określić, jakie aplikacje mogą być używane w urządzeniu. Poniższe kroki wyjaśniają, jak skonfigurować i zainstalować te funkcje.


Poniższe kroki wyjaśniają jak skonfigurować i zainstalować te funkcjonalności.


Instalacja FAMOC Launchera

 1. Aby zainstalować FAMOC Launcher przejdź do ZAAWANSOWANE > Centrum konfiguracji > Aplikacje i znajdź aplikację na liście.

 2. Kliknij Instaluj aplikację.

 1. Kliknij Wybierz urządzenia, aby dokonać wyboru urządzeń do zainstalowania Launchera, a następnie kliknij Wyślij aby wykonać operację. 


 1. Możesz sprawdzić stan instalacji w zakładce Log.

Konfiguracja FAMOC Launchera (Ekranu startowego)

 1. Przejdź do ZAAWANSOWANE > Centrum konfiguracji > Konfiguracje i kliknij Dodaj konfiguracje.


 1. Konfiguracja znajduje się w sekcji Bezpieczeństwo> Zabezpieczenia urządzenia> Ustawienie ekranu startowego. Kliknij Wybierz aby edytować tą konfiguracje.


 1. Na obrazku poniżej widoczne jest okno konfiguracji ustawień ekranu startowego. Przykładowa konfiguracja udostępnia jedynie aplikację Google Chrome oraz Telefon, Wiadomości oraz Agneta Bazowego FAMOC. Każda aplikacja musi zostać zdefiniowana na Liście dozwolonych aplikacji, za pomocą pełnej nazwy pakietu aplikacji. Możesz również dodać Skróty, ustawić Tapetę, udostępnić przyciski WiFi i Wyłączenia telefonu.


 1. Jeśli konfiguracja jest gotowa naciśnij Zapisz.

 2. Przejdź do ZAAWANSOWANE > Centrum konfiguracji > Konfiguracje, aby przesłać tę konfigurację na urządzenie za pomocą przycisku Wyślij konfigurację.

 1. Aby sprawdzić postęp instalacji przejdź do zakładki Log. Po udanym zakończeniu instalacji wybrane aplikacje będą wyświetlane na ekranie startowym urządzenia. Na przykładzie poniżej dostępne są jedynie aplikacje określone w powyższej konfiguracji. Widoczne są też przyciski WiFi oraz Wyłącz.


Konfiguracja i Instalacja trybu Kiosk

 1. Przejdź do ZAAWANSOWANE > Centrum konfiguracji > Konfiguracje i kliknij Dodaj konfigurację.

 2. Konfiguracja trybu Kiosk dostępna jest w sekcji Bezpieczeństwo > Zabezpieczenia urządzenia. Użyj przycisku Wybierz, aby wybrać odpowiednią konfigurację (zwróć uwagę na kolumnę kompatybilności). 


 1. Na screenie poniżej widoczne są parametry trybu Kiosk. W polu Pakiet należy wprowadzić nazwę aplikacji, która będzie wyświetlana na urządzeniu. Może to być nazwa paczki aplikacji lub nazwa paczki ekranu startowego. Możesz skorzystać z ekranu FAMOC Launcher (com.fancyfon.launcher) jako pakietu trybu Kiosk, ale możesz również dodać dowolną aplikację (n.p. Chrome). 1. Administrator może również określić, które przyciski lub opcje będą zablokowane na urządzeniu.

 2. Jeśli konfiguracja jest gotowa, należy ją zapisać przyciskiem Zapisz, a następnie wysłać na urządzenie przy pomocy przycisku Wyślij konfigurację. Następnie wybierz urządzenia, które powinny otrzymać tę konfigurację i kliknij Wyślij.

 3. Aby sprawdzić postęp instalacji przejdź do zakładki Log. Po pomyślnym zakończeniu operacji tryb Kiosk wymusi uruchomienie określonej aplikacji na urządzeniu. Dodatkowo przyciski fizyczne i pozostałe opcje będą zablokowane na urządzeniu.

Konfiguracja i instalacja trybu COSU


W przypadku urządzeń z systemem Android 9+ zaleca się korzystanie z konfiguracji ustawień trybu COSU.


Przejdź do ZAAWANSOWANE Centrum konfiguracji Konfiguracje i naciśnij Dodaj konfigurację. Konfiguracja trybu COSU jest dostępna w sekcji Bezpieczeństwo Zabezpieczenia urządzenia. Wybierz konfigurację Ustawienia trybu COSU.Ta konfiguracja pozwala skonfigurować pełny tryb COSU i daje możliwość wyłączenia:


 • przycisk głośności

 • długie naciśnięcie przycisku zasilania

 • Keyguard

 • przycisk ekranu głównego

 • informacje o systemie na pasku stanuPo zakończeniu konfigurację COSU można wysłać do urządzenia za pomocą przycisku Wyślij konfigurację. Następnie zdecyduj, które urządzenia powinny otrzymać tę konfigurację. Aby wyświetlić postęp instalacji i dostarczenie konfiguracji, przejdź do zakładki Log. Po pomyślnym zakończeniu operacji tryb kiosku wymusza uruchamianie na urządzeniu tylko wybranych aplikacji. Ponadto przyciski i inne opcje są blokowane na urządzeniu.