Wraz z wprowadzeniem FAMOC-a wersji 3.32 dużej zmianie ulegną szablony polityk. Dotychczas korzystaliśmy z czterech osobnych szablonów polityk. Od tej pory funkcjonować będzie jeden szablon, który będzie zawierał wszelkie ustawienia bezpieczeństwa, profilu do pracy. Zakładka profilu do pracy będzie również zawierać ustawienia KNOX, ponieważ odrębne polityki KNOX nie będą już wspierane. Ujednolicenie polityk pozwoli na jeszcze łatwiejsze i szybsze dostosowanie urządzeń do indywidualnych wymagań i potrzeb.


Jeśli do tej pory korzystałeś z różnych szablonów polityk w FAMOC, konieczne będzie ich połączenie. Ten krótki przewodnik poprowadzi Cię przez proces łączenia polityk w jeden szablon.


Jeśli w systemie FAMOC istnieją utworzone wcześniej szablony polityk (bezpieczeństwa, profilu do pracy, KNOX), w zakładce Polityki zostanie wyświetlone ostrzeżenie o szablonach, które nie są połączone. Kliknij Pokaż polityki niepołączone/nierozwijane, aby zobaczyć status polityk, które nie będą wspierane od wersji FAMOC 3.32.Na następnym ekranie zobaczysz listę polityk, które nie zostały jeszcze połączone. Jeśli chcesz nadal korzystać z ich ustawień, należy połączyć je z odpowiednim szablonem polityki ogólnej.


Aby to zrobić, kliknij ikonę łączenia: . Następnie wybierz szablon, z którym chcesz połączyć politykę i kliknij Dalej.

Ikona lupy pozwala podejrzeć ustawienia polityki, natomiast ikona flagi  pozwala zobaczyć stan polityki - informacje o przypisanych do niej urządzeniach.Wyświetlone zostanie krótkie podsumowanie urządzeń, na które wpłynie ta zmiana. Aby zakończyć proces kliknij Połącz. Wszelkie ustawienia łączonej polityki zostaną zaimportowane do ogólnego szablonu polityk.Istnieje również druga metoda łączenia polityk. Po przejściu do zakładki ZAAWANSOWANE > Ustawienia > Polityki wyświetlona zostanie lista wszystkich szablonów polityk generalnych. Polityki, które nie mają skonfigurowanych ustawień bezpieczeństwa wyszczególnione są na liście czerwonym kolorem. Po najechaniu kursorem na nazwę polityki wyświetlona zostanie informacja Polityka nie ma aktywnego modułu bezpieczeństwa.Kliknij nazwę polityki lub ikonęaby przejść do edycji polityki. Na liście zakładek Opcje bezpieczeństwa będą wyróżnione czerwonym kolorem.Po kliknięciu tej zakładki wyświetlony zostanie komunikat:Masz możliwość dodania istniejącego szablonu do polityki lub skonfigurowania zupełnie nowych ustawień. W pierwszym przypadku wyświetlona zostanie lista dostępnych szablonów polityk. Wybierz z listy odpowiedni szablon i kliknij Dalej. Proces wygląda identycznie jak w pierwszej metodzie.


UWAGA: Polityka bezpieczeństwa połączona z polityką ogólną zniknie z listy. Aby przypisać jedną politykę bezpieczeństwa do więcej niż jednej polityki ogólnej należy zduplikować szablon za pomocą opcji Zapisz jako oznaczonej ikoną .


UWAGA 2: Od teraz api KNOX stanowić będzie część ustawień Profilu do pracy. Jeśli używasz polityki KNOX, będą one nadal dostępne w zakładce Polityki niepołączone/nierozwijane. Nadal można tworzyć i edytować polityki KNOX dla urządzeń z Androidem w wersji starszej niż 8.0. Nie jest jednak możliwe połączenie ich z polityką ogólną.


FAQ


Q: Korzystam z kilku szablonów polityk ogólnych dla różnych grup urządzeń, ale tylko jednej polityki bezpieczeństwa. Jak je połączyć?

A: Jeśli połączysz politykę bezpieczeństwa z ogólną polityką, ta pierwsza zostanie usunięta z listy. Załóżmy, że masz dwa ogólne szablony polityki: G1 i G2 oraz tylko jedną politykę bezpieczeństwa: S1. Jeśli scalisz szablony S1 i G1, grupa przypisana do G2 utraci swoją politykę bezpieczeństwa i zostanie automatycznie przypisana do polityki domyślnej. Aby tego uniknąć, przejdź do zakładki Polityki niepołączone/nierozwijane. Następnie kliknij obok wybranej polityki bezpieczeństwa Zapisz jako (oznaczone ikoną:). Wprowadź nazwę szablonu i kliknij Zapisz. Utworzony zostanie duplikat polityki bezpieczeństwa z identycznymi ustawieniami. Teraz możesz połączyć szablony G1 z polityką S1, a politykę G2 z utworzonym duplikatem. W przypadku polityk Profilu Praca proces wygląda analogicznie.


Q: Mam jedną politykę ogólną, ale dla różnych grup urządzeń stosujemy różne polityki bezpieczeństwa. Jak je połączyć?

A: Możesz zduplikować ogólny szablon polityki za pomocą opcji Zapisz jako (kliknij ikonę ). Powiedzmy, że używasz jednej polityki ogólnej (G1) i kilku polityk bezpieczeństwa (S1, S2, S3). Utwórz dwie kopie polityki G1 za pomocą opcji Zapisz jako (G2 i G3). Następnie przypisz grupy (użytkowników lub urządzeń) używające szablonu S2 do szablonu G2 i grupy S3 do szablonu G3. Na koniec przypisz do poszczególnych szablonów odpowiednie polityki.


Q: Połączyłem wszystkie moje ogólne polityki z odpowiednimi politykami bezpieczeństwa i profilu do pracy. Czy to wszystko, co muszę zrobić?

A: Nowo utworzone (połączone) polityki będą oznaczone na urządzeniach jako nieaktualne. Aby zaimplementować nowe szablony, musisz odświeżyć zasady na urządzeniach. Możesz to zrobić zbiorczo za pomocą przycisku  na karcie Zasady lub ręcznie w widoku szczegółów urządzenia za pomocą ikony