Oprócz ogólnych ustawień istnieje możliwość dodania konfiguracji i aplikacji do polityki.

Aby dodać konfigurację do polityki, kliknij przycisk Wybierz konfigurację. Pojawi się okno z listą konfiguracji.

Konfiguracja może być ustawiona dla:

  • Szczytu – konfiguracja zostanie zastosowana w okresie szczytu

  • Poza szczytem – konfiguracja zostanie zastosowana poza okresem szczytu

  • Zawsze – konfiguracja będzie zawsze stosowana

Za każdym razem, gdy urządzenie łączy się z serwerem, sprawdza, czy zastosowana jest odpowiednia polityka, a jeśli potrzebna jest zmiana (np. zakończył się okres szczytu, a aktualnie stosowana konfiguracja dotyczy tylko tego okresu), stara konfiguracja jest usuwana, a zastosowana jest odpowiednia. Polityki oparte na czasie mogą być stosowane tylko na urządzeniach z systemem iOS.

Aby dodać aplikację, kliknij przycisk Wybierz aplikację. Pojawi się okno z listą aplikacji. Wybrane aplikacje zostaną zainstalowane podczas przypisywania polityk do urządzenia. Po zmianie polityk przypisanych do urządzenia zastosowane zostaną nowe polityki i zainstalowana nowa lista aplikacji. Podczas wyboru aplikacji, można określić liczbę powtórzeń instalacji (w przypadku anulowania instalacji przez użytkownika, FAMOC ponowi operację). Możliwe opcje:

  • Instalacja obowiązkowa (opcja domyślna) - jeśli instalacja zostanie anulowana, będzie powtarzana co dzień.

  • Jedna próba instalacji - jeśli instalacja zostanie anulowana, nie będzie ponawiana.

  • Kilka prób instalacji - instalacja będzie ponawiana określoną liczbę razy.

Elementy polityki można ustawić w niestandardowej kolejności instalacji, używając strzałek w dół/w górę w kolumnie Kolejność.

Domyślnie każdy element jest instalowany w sekwencji (następny element rozpoczyna się po pomyślnym zainstalowaniu poprzedniego). Można jednak oznaczyć element jako niezależny (kolumna Niezależny), co oznacza, że kolejna akcja rozpoczyna się niezależnie od poprzedniej, nie czekając na raport z powodzeniem.

Zaznacz opcję Ignoruj błąd, aby wykonać następną akcję, jeśli poprzednia zakończyła się niepowodzeniem.

Elementy polityki