Status polityk dotyczących urządzenia można sprawdzić na stronie głównej szczegółów urządzenia lub w zakładce "Polityki".

Na liście polityk wyświetla się:

  • Nazwa – nazwa polityki

  • Zastosowana – data przypisania polityki do urządzenia

  • Podgląd polityki – otwiera okienko z aktualnymi ustawieniami polityki

  • Status – wyświetla status polityki na urządzeniu. Po najechaniu myszą na ikonę statusu, wyświetli się lista brakujących elementów polityki

  • Kolumna akcji – jeśli polityki nie są przypisane lub są nieaktualne, wyświetla link do ręcznego wysłania konfiguracji do urządzenia


Widok przypisanej polityki