Poniższy dokument opisuje możliwości zarządzania urządzeniami z systemem Windows