Tryb zarządzania urządzeniem z Profilem do pracy pozwala na:

  • dodanie prywatnego urządzenia pracownika, które będzie służyć równocześnie jako urządzenie służbowe (BYOD). Zaletą tego rozwiązania jest to, że urządzenie nie musi być formatowane do ustawień fabrycznych, a pracownik może korzystać z telefonu, który dobrze zna i nie musi uczyć się jego obsługi. 

  • dodanie urządzenia służbowego, ale z dedykowaną częścią na dane prywatne i osobną na dane służbowe (WPC). W tym przypadku urządzenie musi być nowe lub przywrócone do ustawień fabrycznych

Niezależnie od wybranego trybu powyżej, na takim urządzeniu zostanie utworzony Profil Praca, który będzie zarządzany z poziomu konsoli FAMOC manage i jest dedykowany na dane, konta i aplikacje służbowe. Równocześnie część prywatna urządzenia nie będzie podlegać kontroli, dzięki czemu użytkownik może być spokojny o prywatność i bezpieczeństwo osobistych danych zgromadzonych na urządzeniu.

FAMOC manage oferuje łatwy kreator rejestracji, który pozwala w szybki i prosty sposób dodać nowe urządzenie do systemu z Profilem do pracy. Ta funkcja umożliwia zarejestrowanie pojedynczego urządzenia na różne sposoby: e-mail, SMS lub kod QR.

Aby ułatwić korzystanie z tego trybu istnieje możliwość instalacji Agenta Bazowego FAMOC nie tylko bezpośrednio z serwera FAMOC manage, ale również ze sklepu Google Play. Dzięki temu na urządzenie zostanie pobrany, a następnie zainstalowany w pełni skonfigurowany agent. Instalacja z poziomu sklepu oznacza, że na urządzeniu nie będzie konieczne włączenie instalacji z nieznanych źródeł, dzięki czemu proces jest szybszy i bardziej bezpieczny. Aby ustawić taką opcję, należy wejść w ustawienia organizacji, a następnie zaznaczyć Włącz instalację Agenta Bazowego przez Google Play.

Dodawanie urządzenia

Aby dodać pojedyncze urządzenie do systemu, najedź na przycisk + w zakładce URZĄDZENIA i wybierz opcję "Dodaj urządzenie".

Pojawi się okno modalne krok po kroku i poprowadzi Cię przez proces rejestracji. 

Najpierw wybierz platformę. Możesz wybierać między urządzeniami z Androidem, Apple lub innymi urządzeniami (np. Windows). W tym przypadku wybierzemy Android.

W drugim kroku wybierz użytkownika urządzenia i w razie potrzeby edytuj adres e-mail i numer telefonu użytkownika. Wybierz metodę rejestracji Urządzenie z profilem do pracy aby zarejestrować urządzenie właśnie z profilem do pracy. W zależności od wybranej metody zostanie przypisana odpowiednia polityka. Możesz także wybrać grupę urządzeń.

Trzeci krok wyświetla zasady i aplikacje, które zostaną przypisane do urządzenia. Jest to oparte na grupie urządzeń lub grupie użytkowników.

W przedostatnim kroku wybierz żądaną metodę zarządzania. W zależności od kwestii własnościowych urządzenia wybieramy tryb Urządzenie służbowe z profilem do pracy (WPC) lub prywatne urządzenie z profilem do pracy (BYOD)

Tryb BYOD daje nam dwie możliwości rejestracji urządzenia- wysłanie na urządzenie linka aktywacyjnego, lub zeskanowanie kodu QR.

Wysłanie linku rejestracyjnego

Link do strony rejestracji może zostać wysłany na adres email użytkownika lub SMS-em. Uwaga: Aby użyć opcji SMS, musisz mieć zainstalowaną bramkę SMS.

Zeskanowanie kodu QR

Aby to zrobić, użyj wbudowanego w urządzenie aparatu lub pobranej aplikacji zewnętrznej, która umożliwia odczytanie i otwarcie kodu QR. Aplikacja powinna zostać ustawiona na automatyczne otwieranie linków. W przeciwnym razie kod QR może zostać uznany za wykorzystany przed otwarciem go w przeglądarce internetowej. 

Niezależnie od wybranej metody nastąpi przekierowanie do:

  1. strony startowej gdzie można pobrać Agenta Bazowego FAMOC

  2. sklepu Google Play skąd należy pobrać agenta jak każdą aplikację i uruchomić ją (jeśli opcja Włącz instalację Agenta Bazowego przez Google Play została zaznaczona w ustawieniach)

Po pobraniu pliku Base Agent rekord nowego urządzenia zostanie utworzony automatycznie w systemie i urządzenie zostanie przypisane do aktualnie zalogowanego użytkownika.

Rejestracja w trybie WPC

W trybie WPC należy zeskanować wyświetlony na ekranie kod QR (dla ułatwienia procesu można wprowadzić dane sieci WiFi, z którą ma połączyć się urządzenie).

Dostęp do czytnika QR można łatwo uzyskać, dotykając ekranu powitalnego (na ekranie poniżej) po przywróceniu ustawień fabrycznych / nowym urządzeniu 6 razy.

Po zeskanowaniu kodu rozpocznie się proces rejestracji. Użytkownik musi potwierdzić rejestrację klikając Dalej lub Kontynuuj na pojawiających się ekranach.