Dostęp do sekcji można uzyskać w interfejsie zaawansowanym -> Ustawienia -> Polityki-> Zaawansowane -> Ustawienia kopii zapasowej.Aby stworzyć kopie zapasowe kontaktów, należy ustawić odpowiedni interwał w sekcji "Ustawienia synchronizacji kopii zapasowej". Możliwe opcje: 

- raz dziennie

- raz w tygodniu 

- raz w miesiącu


Kopię zapasową aktualnych kontaktów przechowywanych na urządzeniu, zostanie zapisywana zgodnie z ustawionym interwałem. 


Przed zaznaczeniem jakichkolwiek opcji w sekcji „Synchronizacja kontaktów biznesowych”, należy utworzyć grupę użytkowników z danymi do synchronizacji (np. Z LDAP, AD lub import z pliku w zakładce organizacje). Będzie to grupa, która nie musi być związana z użytkownikami systemu FAMOC i będzie służyła jedynie do synchronizacji i aktualizacji odpowiednich wpisów.


Opisane w artykule: 

https://support.famoc.com/pl/support/solutions/articles/23000010528-import-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-z-pliku


Po odpowiednio utworzonej grupie użytkowników dopisujemy ją do sekcji „Synchronizacja kontaktów biznesowych”, o której mowa w punkcie 2. 


Wykonaj poniższe czynności:

1. Na karcie „Synchronizacja kontaktów biznesowych” ustaw opcję z listy „Interwał synchronizacji kontaktów biznesowych”: Możliwe opcje: 

- raz dziennie 

- raz w tygodniu 

- raz w miesiącu


2. W zakładce „Synchronizacja kontaktów biznesowych” ustawiamy opcję z listy „Podstawowy typ synchronizacji”: 

a) Brak kontaktów. Ustaw tę opcję, jeśli chcesz używać tylko synchronizacji kontaktów dodatkowych grup

b) Kontakty tylko z grupy użytkowników (urządzenia z tej polityki będą synchronizować kontakty użytkowników z danej grupy)

c) Kontakty ze wszystkich grup (urządzenia z tej polityki będą synchronizować kontakty ze wszystkich grup)


3. Synchronizację kontaktów dodatkowych grup można zastosować do dowolnego wyboru z punktu 2. Po prostu wybierz określoną grupę, która będzie synchronizowana.


4. Po ustawieniu wszystkich parametrów zapisz i odśwież politykę.


5. Harmonogram będzie realizowany od następnego dnia, mniej więcej w czasie określonym w polisie.