Pierwsze kroki

Pierwszym krokiem do integracji zarządzania FAMOC z Azure Active Directory jest zarejestrowanie aplikacji na naszym koncie Azure. W tym celu zaloguj się do portalu https://portal.azure.com/ a następnie z usług Azure wybieramy Azure Active Directory.


Rejestracja FAMOC manage na platformie Azure

Po przejściu do zakładki Azure AD wybierz Rejestracja aplikacji z menu po lewej stronie.

Następnie wybierz opcję Nowa rejestracja


W kolejnym kroku należy wpisać nazwę Aplikacji i określić, czy konta z jednej domeny lub kilku domen mają mieć do niej dostęp - wybierz jedno lub wielodostępną. Możemy również podać URI, do którego użytkownik ma zostać przekierowany po pomyślnym uwierzytelnieniu (jest to opcjonalne i można to zrobić później).

Następnie skonfiguruj jego uprawnienia. Przejdź do zakładki Uprawnienia interfejsu API.


Możemy usunąć domyślne uprawnienia delegowane przez użytkownika, klikając ikonę trzech kropek, a następnie opcję Usuń uprawnienie.


Następnie klikamy Dodaj uprawnienia. Wybieramy Microsoft Graph, a następnie Uprawnienia aplikacji.


W sekcji Katalog wybierz directory.read.all i potwierdź, klikając Dodaj uprawnienia.


W sekcji Uprawnienia interfejsu API wymagane jest również udzielenie zgody administratora dla utworzonej aplikacji.

Następnie przejdź do karty Certyfikaty i klucze tajne, aby dodać nowy klucz klienta. Kliknij Nowy tajny klucz klienta, wprowadź jego opis i określ czas wygaśnięcia.


Następnie MUSISZ skopiować jego wartość (nie będzie ona ponownie wyświetlana).


Konfiguracja Azure AD w konsoli FAMOC manage

Następnie zaloguj się do konsoli FAMOC. Przejdź do ustawień organizacji, a następnie znajdź sekcję Integracja z usługą Azure Active Directory. Kliknij Aktywuj.


W następnym kroku wprowadź następujące dane pobrane z Azure Portal:

  • Wyświetlana nazwa (może być dowolna)
  • Identyfikator aplikacji (klienta)
  • Identyfikator katalogu (dzierżawcy)
  • Sekret aplikacji

Po kliknięciu dalej Twoja integracja zostanie zweryfikowana. Jeśli wszystko poszło dobrze, zobaczysz krótkie podsumowanie zaimportowanych użytkowników. Wykonaj kolejne kroki, aby zakończyć integrację.

Prawidłowa integracja jest wyświetlana w następujący sposób:Możesz kliknąć Szczegóły, aby wyświetlić zaimportowanych użytkowników i grupy. Możesz także usunąć integracjęzsynchronizować teraz niezależnie od harmonogramu lub edytować ustawienia integracji.