Opis procesu migracji bazy danych MySQL do wersji 8.


Famoc/Essentials MDM od wersji 5.32 wymagać będzie bazy danych MySQL w wersji 8.


Prosimy o zaplanowanie i przeprowadzenie migracji bazy danych do nowszej wersji do czerwca 2023.