Synchronizacja z programem Apple Device Enrollment Program zapewnia szybki i łatwy sposób wdrażania profilu MDM na firmowych urządzeniach iOS.

Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji DEP, zapoznaj się z dokumentacją Apple pod adresem:

http://www.apple.com/business/dep/

Łączenie konta DEP z FAMOC

Aby skonfigurować rejestrację DEP w FAMOC, przejdź do zakładki URZĄDZENIA i wybierz Masowe dodawanie.Następnie wybierz metodę Apple DEP i kliknij Rozpocznij teraz.W pierwszym kroku pobierz klucz publiczny FAMOC DEP i kliknij Dalej.Po pobraniu klucza przejdź do portalu DEP i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.Zaloguj się do portalu Apple przy użyciu swojego Apple ID.Przejdź do Ustawienia -> Zarządzanie urządzeniami i kliknij Dodaj serwer MDM.Podaj nazwę serwera, załaduj klucz publiczny pobrany z FAMOC i kliknij Zapisz.Następnie pobierz token i prześlij go do FAMOC. Możesz to zrobić kilkając Prześlij token DEP lub po prostu przeciągnij i upuść plik z dysku na wyznaczone pole (drag & drop).W ustawieniach FAMOC DEP wybierz domyślnego użytkownika. Ustaw interwał synchronizacji urządzenia i naciśnij Zapisz. Po zapisaniu konfiguracji Rozpocznij synchronizację początkową, aby zsynchronizować wszystkie aktualnie przypisane urządzenia na wirtualnym serwerze MDM. FAMOC synchronizuje urządzenia zgodnie z planem. Przycisk synchronizacji początkowej został zastąpiony przyciskiem Wymuś synchronizację, który wymusza synchronizację urządzenia.


Dostępne opcje w synchronizacji DEP


Ogólne

Zezwalaj na usuwanie MDM przez użytkownika

Jeśli zaznaczone, profil MDM może zostać usunięty przez użytkownika.

Wymagaj zalogowania się przez użytkownika

Jeśli zaznaczone, użytkownik będzie musiał podać dane logowania podczas rejestracji.

Domyślny użytkownik urządzenia

Wybierz domyślnego użytkownika urządzenia.

Wymagaj zgody administratora przed zarejestrowaniem urządzenia

Jeśli zaznaczone, administrator będzie musiał zatwierdzić urządzenie podczas rejestracji.

Firma

Informacje o profilu MDM: dział.

Numer telefonu działu wsparcia

Informacje o profilu MDM: numer telefonu działu wsparcia.

Email działu wsparcia

Informacje o profilu MDM: adres e-mail działu wsparcia

Ustawienia ekranów startowych

Tutaj możesz zdecydować, które panele zostaną pominięte podczas początkowej konfiguracji

Konfiguracja kont (macOS)

Skonfiguruj zdalne tworzenie kont podczas instalacji systemu macOS 10.15+ (Catalina)

W tym miejscu możesz skonfigurować ekran konfiguracji wyświetlany podczas instalacji systemu

Dostępne ustawienia:

 • Pomiń ekran konfiguracji głównego konta komputera
 • Nadaj automatycznie uprawnienia administratora

 • Zablokuj możliwość edycji głównego konta podczas instalacji systemu

 • Skrócona nazwa konta (wpisz ręcznie lub pobierz z pola użytkownika)

 • Pełna nazwa konta (wpisz ręcznie lub pobierz z pola użytkownika)

 • Automatyczne tworzenie konta administratora

Active Directory

W tym miejscu możesz wprowadzić dane Active Directory, które będą użyte podczas konfiguracji konta

 • Adres domeny

 • Login

 • Hasło


Ustawienia synchronizacji iOS DEP

Interwał synchronizacji urządzenia

Możliwość ustawienia 30 minut, 1 godzina, 8 godzin, 12 godzin, 24 godziny

Data ostatniej synchronizacji

Data ostatniej pomyślnej synchronizacji z serwerami DEP

Stan synchronizacji

Stan połączenia z serwerami DEP:

 • Niezsynchronizowane

 • Synchronizacja zakończona pomyślnie

Data następnej synchronizacji

Data następnej synchronizacji z serwerami DEP


Powyższe opcje możesz zawsze zmienić. Aby to zrobić przejdź ponownie do sekcji Masowe dodawanie, wybierz Apple DEP a następnie kliknij ikonę trzech kropek przy wybranym koncie DEP i wybierz Edytuj.