Apple DEP

Synchronizacja z programem Apple Device Enrollment Program zapewnia szybki i łatwy sposób wdrażania profilu MDM na firmowych urządzeniach iOS.

Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji DEP, zapoznaj się z dokumentacją Apple pod adresem:

https://www.apple.com/business/docs/site/Apple_Business_Manager_Getting_Started_Guide.pdf

Łączenie konta DEP z FAMOC

Aby skonfigurować rejestrację DEP w FAMOC, przejdź do zakładki URZĄDZENIA i wybierz DODAWANIE MASOWE.

Następnie wybierz metodę Apple DEP i kliknij Rozpocznij teraz.

W pierwszym kroku pobierz klucz publiczny FAMOC DEP i kliknij Dalej.

Po pobraniu klucza przejdź do portalu DEP i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Zaloguj się do portalu Apple przy użyciu swojego Apple ID.

Przejdź do Ustawienia -> Zarządzanie urządzeniami i kliknij Dodaj serwer MDM.

Podaj nazwę serwera, załaduj klucz publiczny pobrany z FAMOC i kliknij Zapisz.

Następnie pobierz token i prześlij go do FAMOC.

W ustawieniach FAMOC DEP wybierz domyślnego użytkownika.

Ustaw interwał synchronizacji urządzenia i naciśnij Zapisz.

Po zapisaniu konfiguracji Rozpocznij synchronizację początkową, aby zsynchronizować wszystkie aktualnie przypisane urządzenia na wirtualnym serwerze MDM. FAMOC synchronizuje urządzenia zgodnie z planem.

Przycisk synchronizacji początkowej został zastąpiony przyciskiem Wymuś synchronizację, który rozpoczyna synchronizację urządzenia.

Dostępne opcje w synchronizacji DEP

Ogólne

Zezwalaj na usuwanie MDM przez użytkownika

Jeśli zaznaczone, profil MDM może zostać usunięty przez użytkownika.

Wymagaj zalogowania się przez użytkownika

Jeśli zaznaczone, użytkownik będzie musiał podać poświadczenia podczas rejestracji. Użytkownik może zalogować się za pomocą danych logowania do zarządzania FAMOC lub (jeśli skonfigurowano w ustawieniach organizacji) z danymi dowolnej usługi SSO opartej na protokole SAML (jak na obrazie poniżej)

Uwierzytelnianie za pomocą kodu startowego

Aby dodać dodatkowy poziom weryfikacji, możesz skorzystać z opcji „Uwierzytelnianie za pomocą kodu startowego”. Oznacza to, że użytkownik będzie musiał podczas rejestracji podać unikalny kod przypisany do danego użytkownika. Jeśli zaznaczysz tę opcję, będziesz mógł dostosować wymagania dotyczące kodu w ustawieniach organizacji.

Autoryzacja podstawowa

Jeśli zaznaczone, użytkownik może zalogować się tylko za pomocą poświadczeń logowania do konsoli zarządzania FAMOC. 

Domyślny użytkownik urządzenia

Wybierz domyślnego użytkownika urządzenia.

Wymagaj zgody administratora przed zarejestrowaniem urządzenia

Jeśli zaznaczone, administrator będzie musiał zatwierdzić urządzenie podczas rejestracji.

Firma

Informacje o profilu MDM: dział.

Numer telefonu działu wsparcia

Informacje o profilu MDM: numer telefonu działu wsparcia.

Email działu wsparcia

Informacje o profilu MDM: adres e-mail działu wsparcia

Ustawienia ekranów startowych

Tutaj możesz zdecydować, które panele zostaną pominięte podczas początkowej konfiguracji


Ustawienia kont (macOS)

Skonfiguruj zdalne tworzenie kont podczas instalacji systemu macOS 10.15+ (Catalina)

W tym miejscu możesz skonfigurować ekran konfiguracji wyświetlany podczas instalacji systemu

Dostępne ustawienia:

  • Pomiń ekran konfiguracji głównego konta komputera

  • Nadaj automatycznie uprawnienia administratora

  • Zablokuj możliwość edycji głównego konta podczas instalacji systemu

  • Skrócona nazwa konta (wpisz ręcznie lub pobierz z pola użytkownika)

  • Pełna nazwa konta (wpisz ręcznie lub pobierz z pola użytkownika)

  • Automatyczne tworzenie konta administratora

Active Directory

W tym miejscu możesz wprowadzić dane Active Directory, które będą użyte podczas konfiguracji konta

  • Adres domeny

  • Login

  • Hasło


Zawsze możesz zmienić powyższe opcje. Aby to zrobić, wróć do sekcji Rejestracja zbiorcza, wybierz Apple DEP, a następnie kliknij ikonę z trzema kropkami obok wybranego konta DEP i wybierz Edytuj.