FAMOC umożliwia łatwy sposób komunikacji z użytkownikami urządzeń. Możesz wysłać wiadomość na dowolną liczbę urządzeń korzystając z menu Szybkich akcji.


  1. Aby to zrobić przejdź do zakładki URZĄDZENIA i wybierz urządzenia na które chcesz wysłać wiadomość. 
  2. Kliknijaby otworzyć pole Akcji. Następnie wybierz Szybkie Akcje i Wyślij wiadomość.
  3. Wprowadź treść wiadomości i wybierz Rodzaj wiadomości (Informacyjny lub Z potwierdzeniem). 
  4. W ostatnim polu wybierz czy wiadomość ma zostać wysłana teraz lub zaplanuj czas wysłania wiadomości Następnie kliknij .