W zakładce Tłumaczenia użytkownik może zarządzać tłumaczeniami nowego interfejsu. Administrator może importować i eksportować tłumaczenia. Eksportuj tłumaczenia do pliku .csv

 Importuj tłumaczenia z pliku .csv


W celu stworzenia nowego języka wymagane jest użycie zakładki TŁUMACZENIA w starym interfejsie.Kliknij ikonę importu w oknie dostępnych akcji, wybierz język, który ma być zaimportowany i plik do załadowania. Nowa wersja językowa zostanie utworzona po wykonaniu operacji.