Blokada Bluetooth jest częścią polityki bezpieczeństwa.

FAMOC oferuje kilka opcji dotyczących blokady Bluetooth. Ta funkcja znajduje się na karcie Opcje bezpieczeństwa w sekcji Polityka sieci.Blokada interfejsu Bluetooth

Jeśli włączona, na urządzeniu nie może być używana komunikacja Bluetooth.

Dostępność: Android, Windows Phone 8.1 / 10, iOS 11.3 i nowsze w trybie nadzorowanym

Możliwe opcje dla systemu Android Samsung z pakietem Enterprise SDK od wersji 2.0:

  • Włącz profil zaawansowanej dystrybucji audio (A2DP)

  • Włącz profil zdalnego sterowania audio/wideo (AVRCP) - gdy ten profil jest włączony z (A2DP) użytkownik będzie mógł korzystać z połączenia Media Audio, dodatkowo użytkownik będzie mógł używać przycisków na urządzeniu Bluetooth (Play/Stop/Następny utwór).

  • Włącz profil głośnomówiący (HFP) - ten profil działa tylko z profilem HSP.

  • Włącz profil bezprzewodowego zestawu słuchawkowego (HSP) - gdy ten profil jest włączony z (HFP) użytkownik będzie mógł korzystać z połączenia Call Audio, dodatkowo użytkownik będzie mógł używać przycisków na urządzeniu Bluetooth (Odbierz lub przerwij połączenie)

  • Włącz profil dostępu do książki telefonicznej (PBAP) - po włączeniu tego profilu urządzenie bluetooth będzie miało dostęp do kontaktów zapisanych na telefonie lub tablecie.

  • Włącz profil wirtualnego portu szeregowego (SPP) - ten profil musi zostać wybrany, aby zapewnić prawidłowe połączenie bezprzewodowe pomiędzy urządzeniami

  • Włącz udostępnianie plików przez Bluetooth


Aby wybrać dowolną opcję zaznacz pole wyboru obok niej. Zapisz zmiany, a następnie odśwież polityki na urządzeniach.