Zakładka Sklep firmowy umożliwia dodawanie do system sprofilowanych sklepów z aplikacjami i przypisywanie do nich odpowiednich grup użytkowników. Tabela główna zawiera nazwę sklepu, datę jego utworzenia oraz przypisane do niego grupy. Administrator ma również możliwość wglądu w dany sklep (listę dostępnych aplikacji podzielonych na grupy) i jego ustawienia. Może również edytować i usuwać sklepy z repozytorium.

Dodawanie sklepu firmowego

Aby dodać nowy sklep do systemu:

  1. Użyj przycisku Dodaj sklep z aplikacjami w zakładce Sklep firmowy.

  2. Wprowadź nazwę sklepu.

  3. Stwórz listę aplikacji dostępnych w sklepie używając przycisku Wybierz aplikacje.

  4. W podzakładce Konfiguracje wybierz konfiguracje, które mają być dostępne używając przycisku Wybierz konfiguracje.

  5. W podzakładce Grupy określ użytkowników, którzy będą mieli dostęp do danego sklepu.

  6. Kliknij Zapisz, aby dodać lub edytować sklep.