W zakładce Aplikacje użytkownik może zarządzać komponentami, które mogą być zainstalowane na urządzeniach mobilnych. Wszystkie aplikacje dodane do systemu mogą być posortowane poprzez wybranie odpowiedniej kolumny. Możliwe jest wyświetlenie szczegółów takich jak ikona, wersja, grupa aplikacji, platforma czy źródło. Użytkownik może także spersonalizować, które z kolumn mają być wyświetlane.


Aby dodać aplikację do systemu, naciśnij przycisk Dodaj aplikację  w zakładce Aplikacje. Pojawi się wówczas okno Wykonaj operacje, które zostanie wykorzystane do wyboru źródła aplikacji. Kolejne kroki w celu prawidłowego dodania nowej aplikacji to:

  1. Wybierz źródło aplikacji (może być to zarówno Google Play, Apple AppStore lub aplikacja firmowa).

  1. Po wyborze Google Play lub Apple AppStore FAMOC wyświetla okno Wyboru operacji. Wpisz nazwę aplikacji do okna wyszukiwania i zaczekaj aż system wyświetli wyniki wyszukiwania. Aplikacje związane z wpisaną nazwą zostaną znalezione i wyświetlone.

  2. Wybierz aplikację, która spełnia wyznaczone kryteria.

  3. Zdecyduj, czy aplikacja będzie dostępna w sklepie firmowym i wskaż odpowiednią grupę aplikacji.

  4. Zakończ prawidłowe dodanie aplikacji poprzez naciśnięcie przycisku Wykonaj


Możesz także dodać aplikację za pomocą metody niestandardowej. 

Jeżeli wybierzesz opcję Dodaj własną aplikację, zobaczysz panel do uzupełnienia podstawowych danych i wgrania plików aplikacji. Pola wymagane są oznaczone odpowiednimi komunikatami. Naciśnij przycisk Dodaj i twoja aplikacja będzie widoczna na liście.

 


Administrator może dodać Zainstaluj aplikację do Szybkich akcji. Aby to zrobić, kliknij aplikację, którą chcesz dodać. Następnie włącz opcję Ustaw jako szybką akcję i nadaj nazwę akcji. Musisz także wybrać rolę, która może uruchomić utworzone działanie. Kliknij Zapisz


Instalacja aplikacji może teraz zostać przeprowadzona jako Szybka akcja. Wybierz aplikację którą chcesz zainstalować na urządzeniu i kliknij . Wybierz urządzenia na których ma zostać zainstalowana aplikacja i wybierz czy operacja ma zostać wykonana teraz lub zaplanuj ją na później. Następnie kliknij Wykonaj.


Proces odinstalowania aplikacji wykonywany jest analogicznie.