Aby dodać aplikację do systemu, naciśnij przycisk Dodaj aplikację  w zakładce Aplikacje. Pojawi się wówczas okno modalne które przeprowadzi cię przez proces prawidłowego dodania nowej aplikacji.

W pierwszym kroku wybierz platformę aplikacji (Android, Apple lub inny).

Następnie, w zależności od wyboru, wyszukaj aplikację w sklepie (Google Play, App Store) lub prześlij plik z aplikacją (obsługiwane formaty - .apk dla Androida lub .app; .pkg; .ipa. Dla iOS lub macOS). Domyślna wielkość do 64Mb, natomiast jest możliwość zwiększenia jest wartości. Jeśli wybierzesz opcję „Dodaj aplikację wewnętrzną”, zobaczysz dodatkowy krok w celu zapewnienia podstawowych danych i przesłania pliku aplikacji. Wymagane pola są oznaczone powiadomieniami w kolorze czerwonym.


W następnym kroku przypisz swoją aplikację do odpowiedniej grupy aplikacji. Następnie wybierz, czy aplikacja powinna być dostępna dla wszystkich użytkowników, czy tylko użytkowników z wybranych grup użytkowników lub urządzeń. Możesz także dodać aplikację do zarządzanego sklepu Google Play (tylko Android).

Na koniec ustaw opcje instalacji aplikacji - Instaluj tylko w profilu do pracy - aplikację będzie można zainstalować tylko w części korporacyjnej urządzenia, Instaluj automatycznie - aplikacja zostanie zainstalowana na wszystkich kompatybilnych urządzeniach, niezależnie od polityk, Uaktualnij automatycznie - aplikacja zostanie automatycznie zaktualizowane, gdy nowa wersja będzie dostępna.

W ostatnim kroku potwierdź dodanie aplikacji, klikając Stwórz aplikację. nowo utworzoną aplikację można znaleźć na karcie Aplikacje.