Dzięki platformie FAMOC możesz wyręczyć użytkowników urządzeń w konfiguracji sieci Wi-Fi. Utworzenie konfiguracji pozwala na zdefiniowanie ustawień sieci, haseł, używanego protokołu itp. Dla urządzeń z systemem iOS należy utworzyć konfigurację podstawowego profilu iOS.

Aby to zrobić przejdź do zakładki ZAAWANSOWANE > Centrum konfiguracji > Konfiguracje. Kliknij  aby dodać nową konfigurację. Z rozwijanego menu wybierz iOS, a następnie Konfiguracja podstawowego profilu iOS.Kliknij  w sekcji Sieć WLAN. Wprowadź nazwę sieci, a następnie wybierz rodzaj zabezpieczenia (WPA/WPA2, WEP, WPA/WPA2 Enterprise, WEP Enterprise). Dla ustawień WPA/WPA2 oraz WEP możesz dodać hasło dostępu, natomiast dla zabezpieczeń w trybie Enterprise ustawienia protokołów oraz ustawienia certyfikatu.


Następnie zaznacz czy sieć jest ukryta oraz zdecyduj czy urządzenie ma automatycznie łączyć się z siecią. Możesz również dodać ustawienia proxy.Ostatni krok to określenie rodzaju sieci - Standardowa, Hotspot lub Passpoint (HotSpot 2.0). W przypadku trybu Passpoint wprowadź dodatkowe ustawienia.Po skonfigurowaniu parametrów zapisz konfigurację. Możesz wysłać ją ręcznie na wybrane urządzenia za pomocą przycisku  lub dodać ją do wybranej polityki w zakładce Elementy polityki.