Modyfikacja zaawansowanego interfejsu FAMOC

FAMOC umożliwia modyfikację niektórych elementów interfejsu, takich jak logo firmy, linki w stopce, kolor zakładek oraz ikony funkcyjne.


Modyfikacja stopki


W celu zmiany linków stopki w konsoli administracyjnej FAMOC, należy umieścić odpowiednio przygotowany plik w katalogu: /var/www/aplikacje/branded.


Z:\lukasz.orzeszek\dokumentacje\customization\2014-01-08 12_49_30-mRemoteNG - confCons.xml.png


Możliwa jest także edycja pliku o nazwie custom_footer.html.example, zawierającego oryginalną treść stopki, umieszczonego w katalogu branded jako przykład. W razie edycji pliku należy zapisać jego zawartość, a następnie usunąć z nazwy pliku końcówkę .example.

UWAGA: W obu przypadkach ważne jest, aby finalna nazwa pliku brzmiała custom_footer.html


Modyfikacja elementów graficznych


Wszystkie możliwe do edycji pliki graficzne interfejsu dostępne są na serwerze FAMOC. Elementy do zmiany należy pobrać  z katalogu /var/www/aplikacje/img/darkblue_new, a po ich modyfikacji wgrać je do nowo utworzonego katalogu o nazwie /var/www/aplikacje/img/branded.


Wszystkie pliki graficzne zawarte w katalogu branded mają pierwszeństwo i wyświetlane są automatycznie przez konsolę systemu FAMOC.


Pliki, które nie mają swojego odpowiednika w katalogu /var/www/aplikacje/img/branded, wyświetlane są domyślnie z katalogu /var/www/aplikacje/img/darkblue_new.


UWAGA: Pliki umieszczane, po modyfikacji, w katalogu branded powinny mieć identyczną nazwę (małe/wielkie litery), rozmiar (wysokość/szerokość) oraz format, co pliki w katalogu /var/www/aplikacje/img/darkblue_new.

Zmiana logo lewego

 • Nazwa pliku do modyfikacji:  logo_left.png

 • Wymagany format pliku: PNG

 • Wymagany rozmiar pliku: „X” x 25 pikseli (gdzie „X” jest dowolnym rozmiarem, istotne jest jedynie, żeby wysokość pliku wynosiła dokładnie 25px)

Zmiana logo prawego

 • Nazwa pliku do modyfikacji:  logo_right.png

 • Wymagany format pliku: PNG

 • Wymagany rozmiar pliku: „X” x 25 pikseli (gdzie „X” jest dowolnym rozmiarem, istotne jest jedynie, żeby wysokość pliku wynosiła dokładnie 25px)


Zmiana koloru zakładek

 • Nazwy plików do modyfikacji:


C_close_tab.png

C_close_tab2.png

C_open_tab.png

C_open_tab2.png

L_L_close_tab.png

L_L_close_tab2.png

L_L_open_tab.png”

L_L_open_tab2.png

L_open_tab.png

L_open_tab2.png

L_R_close_tab2.png

R_open_tab.png

R_open_tab2.png

R_R_close_tab.png


 • Wymagany format pliku: PNG

Zmiana styli


Plik - /var/www/apps/css/style.css


Ciemny niebieski kolor FAMOC to #1e5aaa, który można podmienić na własne potrzeby. Wymagane przesłanie kodu koloru do producenta oprogramowania.

    

Zmiana ikony (favicon)

 • Nazwa pliku do modyfikacji:  favicon.ico

 • Wymagany format pliku: .ico

 • Wymagany rozmiar pliku: 16 x 16 pikseli


 • Nazwa pliku do modyfikacji:  favicon.png

 • Wymagany format pliku: .png

 • Wymagany rozmiar pliku: 196 x 196 pikseli

Modyfikacja tytułu strony


W celu zmiany tytułu konsoli administracyjnej FAMOC, należy umieścić odpowiednio przygotowany plik do katalogu /var/www/aplikacje/branded.


Możliwa jest także edycja pliku o nazwie custom_title.html.example, zawierającego oryginalną treść stopki, umieszczonego w katalogu branded jako przykład. W razie edycji pliku, należy zapisać jego zawartość, a następnie usunąć z nazwy pliku końcówkę .example.


Zawartość pliku musi zawierać jedynie tag „<title></title>” ze zmienionym tytułem.


UWAGA: Ważne jest, aby finalna nazwa pliku brzmiała custom_title.html

Usuwanie znaku praw autorskich

W celu usunięcia znaku praw autorskich z konsoli administracyjnej FAMOC, należy umieścić pusty plik “_NO_COPY.txt” w katalogu/var/www/aplikacje/branded directory.

UWAGA: Ważne jest aby nazwa pliku brzmiała “_NO_COPY.txt”.

Zastąpienie słowa ‘FAMOC’ w interfejsie

W celu zastąpienia frazy ‘FAMOC’ wyświetlanej w konsoli FAMOC, należy umieścić odpowiednio przygotowany plik system_display_name w katalogu /var/www/aplikacje/branded. Plik ten powinien zawierać treść, która zastąpi oba słowa w interfejsie.

UWAGA: Ważne jest, aby nazwa pliku brzmiała system_display_name.


Modyfikacja elementów interfejsu FAMOC


Aby edytować nowe elementy GUI FAMOC, konieczne jest utworzenie i edycja zawartości pliku application.conf.brand, który znajduje się w katalogu /var/www/famocx/protected/configuration


Zmienną należy zmienić, jak pokazano poniżej.


[system]

CUSTOM_THEME = 1

CUSTOM_THEME_NAME = black-orange


Możliwe jest wybranie koloru z listy predefiniowanych kolorów.


black-orange.css - #f37321

black-purple.css - #642E86

black-red.css - #ff0000

black-white.css -  #000000

blue-famoc.css - #00b4ff

green-atlantis.css - #66cc33

green-goblin.css - #3d8840

green-lima.css - #68af22

lady-in-grey.css -  #E20074

lmt-orange.css - #FF6A13

pink-lady.css -  #E20074

purple-eminence.css - #642e86

red-crimson.css - #e0201b

red-e21838.css- #e21838

red-ribbon.css - #e20031

red-solid.css  - #ff0000

Modyfikacja stopki

W celu zmiany treści i przekierowania linków stopki, należy umieścić odpowiednio przygotowany plik w katalogu: /var/www/famocx/themes/custom/html.

footer

Możliwa jest także edycja pliku o nazwie footer.html.example, zawierającego oryginalną treść stopki, umieszczonego w katalogu html jako przykład. W razie edycji pliku, należy zapisać jego zawartość, a następnie usunąć z nazwy pliku końcówkę .example.

UWAGA: W obu przypadkach, ważne jest aby finalna nazwa pliku brzmiała footer.html

Modyfikacja elementów graficznych

Wszystkie możliwe do edycji pliki graficzne interfejsu dostępne są w katalogu

/var/www/famocx/themes/modern/images

Wybrane elementy należy pobrać, a po ich modyfikacji wgrać je do nowo utworzonego katalogu

/var/www/famocx/themes/custom/images

Wszystkie pliki graficzne umieszczone w katalogu

/var/www/famocx/themes/custom/images

mają pierwszeństwo i wyświetlane są automatycznie przez konsolę systemu FAMOC.

Pliki, które nie mają swojego odpowiednika w katalogu

/var/www/famocx/themes/custom/images,

wyświetlane są domyślnie z katalogu

/var/www/famocx/themes/modern/images.

UWAGA: Wszystkie edytowane pliki powinny mieć identyczną nazwę (małe/wielkie litery), oraz format, co pliki w katalogu /var/www/famocx/themes/modern/images.

Zmiana logo FAMOC na stronie logowania

 • Nazwa pliku do modyfikacji:  system_logo_login.png

 • Wymagany format pliku: PNG

 • Rekomendowany rozmiar pliku: 200 x 150  pikseli

Modyfikacja tła na stronie logowania

 • Nazwa pliku do modyfikacji:  system_background_login.png

 • Wymagany format pliku: .png

 • Wymagany rozmiar pliku: 1920 x 500 pikseli

Zmiana logo FAMOC na stronie Monitoring

 • Nazwa pliku do modyfikacji:  system_logo.png

 • Wymagany format pliku: PNG

 • Wymagany rozmiar pliku: 230 x 62 pikseli


Zmiana ikony (favicon)

 • Nazwa pliku do modyfikacji:  favicon.ico

 • Wymagany format pliku: .ico

 • Wymagany rozmiar pliku: 32 x 32 pikseli


 • Nazwa pliku do modyfikacji:  favicon.png

 • Wymagany format pliku: .png

 • Wymagany rozmiar pliku: 196 x 196 pikseli

Modyfikacja tytułu strony

W celu zmiany tytułu strony Monitoring, należy umieścić odpowiednio przygotowany plik title.html 
w katalogu: /var/www/famocx/themes/custom/html.

Możliwa jest także edycja pliku o nazwie title.html.example, zawierającego oryginalną treść tytułu strony, umieszczonego w katalogu html jako przykład. W razie edycji pliku, należy zapisać jego zawartość, a następnie usunąć z nazwy pliku końcówkę .example.Zawartość pliku musi zawierać jedynie tag „<title></title>” ze zmienionym tytułem.

UWAGA: W obu przypadkach, ważne jest aby finalna nazwa pliku brzmiała title.html oraz footer.html

Zastąpienie słowa ‘FAMOC’ w nowym interfejsie 

W celu zastąpienia słów ‘FAMOC’ oraz ‘FancyCon Mobility Center’ należy, po załadowaniu pliku tłumaczenia, umieścić odpowiednio przygotowany plik system_display_name w katalogu /var/www/famocx/themes/custom. Plik ten powinien zawierać treść, która zastąpi wspomniane słowa.

UWAGA: Ważne jest, aby nazwa pliku brzmiała system_display_name.

Dostosowywanie zmian w portalu MyDevice

Dostosowywanie grafiki

Wszystkie modyfikowalne pliki graficzne są dostępne na serwerze FAMOC w katalogu: /var/www/myDevice/self/images.

Zmiana logo w MyDevice Logo Customization


 • Plik do edycji: famoc-logo.png

 • Wymagany format pliku: PNG

 • Zalecany rozmiar pliku: 200 x 77 pikseli

Dostosowywanie kolorów

Aby ustawić inny kolor w portalu myDevice, konieczna jest edycja zawartości pliku famoc.css, który znajduje się w katalogu /var/www/myDevice/self/css.

Plik do edycji: famoc.css

Wymagany format pliku: CSS

W treści tego pliku wyszukaj kolor RGB, który został użyty w oryginalnym brandingu, czyli „# 00a1e4”. Aby zmienić kolor, należy wymienić każdy # 00a1e4 na żądany kolor (przykład czerwony #FF0000).

Dostosowywanie tytułu strony

Aby dostosować tytuł konsoli FAMOC, administrator musi zmienić zawartość dwóch plików znajdujących się w następującym katalogu /var/www/myDevice/self/

 • Plik, który należy edytować: index.php

 • Wymagany format pliku: PHP

 • Wymagane zmiany: każdy <title> FAMOC </title> zmienia się w nim na niestandardowy tytuł.


 • Plik wymagający edycji: oldbrowser.html

 • Wymagany format pliku: HTML

 • Wymagane zmiany: każdy <title> FAMOC </title> zmienia się w nim na niestandardowy tytuł.