Zakładka Logi umożliwia monitorowanie statusu operacji, które zostały wykonane na wszystkich urządzeniach mobilnych w organizacji. Administrator może dostosować, sortować lub filtrować operacje wyświetlane na liście w celu monitorowania operacji dla wybranych grup urządzeń albo wyświetlać wybrane statusy operacji. Administrator może także eksportować dane z tabeli do popularnie używanych typów plików. Lista logów jest odświeżana automatycznie, stąd nie ma potrzeby jej odświeżania w celu wyświetlenia nowych operacji lub zmian w statusach operacji. 

Operacja

Opis

Dostosuj widok tabeli

Filtrowanie danych

Eksportuj dane

Poprzednia strona

Następna strona

Operacje z sub-operacjami mogą zostać rozwinięte przez kliknięcie odpowiedniego przycisku.

Dostosowywanie widoku listy logów

Istnieje możliwość dostosowania, które kolumny będą wyświetlane przy użyciu przycisku Dostosuj wygląd tabeli. Wszystkie dostępne kolumny są wymienione po lewej stronie okna wyboru operacji, podczas gdy kolumny aktualnie widoczne na liście logów są wyświetlane po prawej stronie. Administrator może przeciągnąć i upuścić każdą z kolumn w celu zmiany kolejności ich wyświetlania na liście. W celu potwierdzenia wyboru kolumn należy nacisnąć przycisk Zapisz.

Filtrowanie danych na liście logów

Istnieje możliwość filtrowania listy wyświetlanych operacji poprzez użycie przycisku Filtrowanie danych . Możliwe jest wybranie następujących opcji filtrowania:

  • Pokaż ostatnie – jeżeli ta opcja została wybrana, wyświetlone zostaną jedynie ostatnie operacje z wybranego przedziału czasowego. Możliwe do wyboru przedziały czasu to: jeden dzień, dwa dni, trzy dni, tydzień, dwa tygodnie, miesiąc lub cała historia. 

  • Zakres dat – możliwe jest wybranie konkretnych dat (co do godziny i minut) w kalendarzu, dla których zostaną wyświetlone odpowiednie operacje z listy. 

  • Filtrowanie po statusie operacji – możliwe jest wybranie z listy status operacji, które administrator chce zobaczyć na liście.

  • Rekordów na stronie – administrator może zmienić liczbę operacji wyświetlanych na pojedynczej stronie. 

Aby potwierdzić wszystkie wprowadzone zmiany, należy kliknąć przycisk Zapisz.

Eksport danych listy logów do pliku

 

Istnieje możliwość eksportu danych logów poprzez naciśnięcie przycisku Eksport danych . Możliwy jest eksport danych z uwzględnieniem specyficznej kolejności kolumn ustawionej uprzednio w zakładce dostosowania widoku opcji lub wybranie innej kolejności kolumn poprzez przeciągnięcie kolumn z okna dostępnych kolumn do okna wybranych kolumn.

Możliwe jest wybranie jednego z trzech formatów eksportowanego pliku:

  • CSV rozdzielany przecinkami – plik .csv, w którym rekordy są oddzielone od siebie za pomocą przecinków;

  • CSV rozdzielany średnikami – plik .csv file, w którym rekordy są oddzielone od siebie za pomocą średników;

  • TXT rozdzielany tabulatorami – plik .txt file, w którym rekordy są oddzielone od siebie tabulatorami.

Zaznaczenie opcji Eksportuj z filtrami pozwala na eksport danych z uprzednio wybranymi i potwierdzonymi filtrami (na przykład filtr modelu urządzenia lub przedziału czasowego).

Aby potwierdzić wszystkie wprowadzone zmiany, należy kliknąć przycisk Zapisz.

W zakładce logów administrator może eksportować operacje do jednego pliku jedynie w przypadku rekordów, które mogą zostać wyświetlone na jednej stronie. W innym przypadku administrator musi wyeksportować jeden plik na każdą stronę z rekordami.

Zakładka iOS pozwala administratorowi komunikować się z urządzeniami, FAMOC wymaga połączenia z Apple.