Zarzadzanie systemem

Monitoring
W tej zakładce użytkownik ma podgląd statusu urządzenia i aplikacji zarządzanych przez system FAMOC oraz może monitorować powiadomienia systemu. Istnieje...
czw, 19 Wrz, 2019 at 9:26 AM
Urządzenia
W zakładce Urządzenia użytkownik może zdalnie wykonać różne operacje takie jak: dodanie nowych urządzeń, zainstalowanie agentów lub aplikacji, konfiguracja ...
czw, 19 Wrz, 2019 at 9:55 AM
Użytkownicy
W tej zakładce można zarządzać wszystkimi kontami użytkowników. Po kliknięciu na nazwy kolumn istnieje możliwość sortowania na podstawie wszystkich właściwo...
czw, 19 Wrz, 2019 at 9:57 AM
Aplikacje
W zakładce Aplikacje użytkownik może zarządzać komponentami, które mogą być zainstalowane na urządzeniach mobilnych. Wszystkie aplikacje dodane do systemu m...
czw, 9 Lip, 2020 at 4:09 PM
Lokalizacje
Zakładka Lokalizacje pozwala na monitorowanie lokalizacji urządzenia lub użytkownika ustalonej na podstawie danych pobranych z urządzenia mobilnego. Adminis...
czw, 19 Wrz, 2019 at 11:38 AM
Logi
Zakładka Logi umożliwia monitorowanie statusu operacji, które zostały wykonane na wszystkich urządzeniach mobilnych w organizacji. Administrator może dostos...
czw, 19 Wrz, 2019 at 11:47 AM
Wiadomości i powiadomienia
Ikona Powiadomień znajdująca się w lewym górnym rogu MENU UŻYTKOWNIKA umożliwia użytkownikowi (z przypisanymi wymaganymi rolami) wyświetlanie i zarządzanie ...
czw, 19 Wrz, 2019 at 11:49 AM
Menu użytkownika i organizacji
Dostęp do ustawień użytkownika i organizacji można uzyskać, klikając ikonę i nazwę użytkownika po prawej stronie menu. Profil Karta profilu wyświetla szczeg...
czw, 2 Lip, 2020 at 2:23 PM