W tej zakładce administrator może dodawać ograniczenia dla Polityk oparte o Czas Lokalizację (Geofence). Aby ustawić ograniczenia kliknij Dodaj regułę. Wyświetli się okienko Nowego ograniczenia.

Okienko “Nowe ograniczenie”

Następnie administrator dodaje warunek ograniczenia.

Typ warunku: Czasowy - określa, kiedy obowiązuje ograniczenie. Dostępne są dwa okresy: W szczycie i Poza szczytem.

Typ warunku: Czasowy

Typ warunku: Obszar geograficzny- określ strefę, w której obowiązuje polityka. Wybierz promień z listy (od 500 m do 5000 m) i wybierz punkt na mapie. Podczas dodawania warunku poprzednie zaznaczenia są widoczne na mapie.

Typ warunku: Obszar geograficzny: promień 500 m 

Przy jednym ograniczeniu można zdefiniować tylko jeden warunek czasowy i geograficzny.

Co najmniej jedna z poniższych reguł musi być spełniona, aby polityka ograniczeń była wdrożona.

Warunki czasowe i geograficzne przy jednym ograniczeniu