Polityki

Podstawowy widok polityk
Aby rozpocząć konfigurację polityk przejdź do zakładki ZARZĄDZANIE → Ustawienia → Polityki. Możliwe akcje główne (przyciski na górze listy): Dodaj sza...
śr, 20 Maj, 2020 at 4:04 PM
Łączenie polityk w systemie FAMOC 3.32
Wraz z wprowadzeniem FAMOC-a wersji 3.32 dużej zmianie ulegną szablony polityk. Dotychczas korzystaliśmy z czterech osobnych szablonów polityk. Od tej pory ...
wt, 16 Lip, 2019 at 2:06 PM
Ustawienia podstawowe
Aby dodać ogólny szablon polityk, podaj nazwę i ustaw priorytet. Atrybut Opis Ustawienia podstawowe Nazwa szablonu Wprowadź nazwę polityki (m...
śr, 20 Maj, 2020 at 4:28 PM
Przypisanie grup do polityki
Każda polityka przypisana jest do określonych grup użytkowników lub grup urządzeń, dlatego każde urządzenie otrzymuje ustawienia polityk wstępnie zdefiniowa...
śr, 20 Maj, 2020 at 4:27 PM
Elementy polityki
Oprócz ogólnych ustawień istnieje możliwość dodania konfiguracji i aplikacji do polityki. Aby dodać konfigurację do polityki, kliknij przycisk Wybierz konf...
śr, 20 Maj, 2020 at 3:11 PM
Reguły czasowe/lokalizacji
W tej zakładce administrator może dodawać ograniczenia dla Polityk oparte o Czas i Lokalizację (Geofence). Aby ustawić ograniczenia kliknij Dodaj regułę. Wy...
śr, 20 Maj, 2020 at 4:32 PM
Polityka czyszczenia danych
Poniżej znajduje się lista ustawień dostępnych w zakładce Polityka czyszczenia danych. Atrybut Opis Polityka czyszczenia danych Czyszczenie pami...
śr, 20 Maj, 2020 at 4:19 PM
Polityka sieci
Poniżej znajduje się lista ustawień dostępnych w zakładce Polityka sieci. Atrybut Opis Polityka sieci Blokada interfejsu Wi-Fi  Jeśli włączon...
śr, 20 Maj, 2020 at 4:17 PM
Polityka lokalizacji
Poniżej znajduje się lista ustawień dostępnych w zakładce Polityka lokalizacji. Atrybut Opis Polityka lokalizacji Blokada GPS Possible option...
śr, 20 Maj, 2020 at 4:16 PM
Polityka aktualizacji
Poniżej znajduje się lista ustawień dostępnych w zakładce Polityka aktualizacji. Atrybut Opis Polityka aktualizacji Wymuszaj opóźnione uaktualni...
śr, 20 Maj, 2020 at 4:14 PM