Google ID to unikalny identyfikator powiązany z Twoim kontem Google. Jest niezbędny np. aby odblokować ochronę przywracania ustawień fabrycznych w FAMOC.


Administrator musi wprowadzić właściwy identyfikator Google w sekcji Opcje bezpieczeństwa w szablonie politytki. Gdy to zrobisz, urządzenia powiązane z tą polityką można odblokować za pomocą podanego konta.

Aby uzyskać identyfikator Google ID, przejdź do tego linku. Upewnij się, że wartość pola resourceName to people/me. Następnie kliknij Execute.
Zaloguj się na swoje konto Google i autoryzuj Google APIs Provider, gdy zostaniesz o to poproszony.

21-cyfrowy numer pokazany w lewym dolnym polu to identyfikator konta, którym się zalogowałeś. Numer ten należy wprowadzić w szablonie polityki.