FAMOC manage umożliwia kontrolowanie kodu blokady urządzenia na wiele sposobów. Jednym z nich jest wymuszenie określonego kodu na urządzeniu i monitorowanie ewentualnych zmian tego kodu przez użytkownika. Ta funkcjonalność może sprawdzić się przede wszystkim w przypadku współdzielonych urządzeń, pozwala bowiem uniknąć sytuacji, w której użytkownik zmieni kod, nie informując o tym innych użytkowników tego samego urządzenia.

Konkretną wartość kodu blokady możemy wymusić używając konfiguracji Zmiana kodu blokady. Aby utworzyć taką konfigurację, przechodzimy do zakładki KONFIGURACJE. Następnie klikamy ikonę plusa (+) w lewym górnym rogu. Wybieramy platformę Android, a następnie typ Kod blokady.

Wybieramy konfigurację Zmiana kodu blokady:

Przechodzimy przez poszczególne kroki tworzenia konfiguracji, a następnie uzupełniamy parametry konfiguracji. W polu Kod blokady wprowadzamy określoną wartość kodu, a następnie zaznaczamy opcję Powiadom o zmianie kodu blokady przez użytkownika.

Następnie zapisujemy konfigurację. Możemy teraz zainstalować ją ręcznie na urządzeniach lub dodać jako element polityki.

Wprowadzony kod blokady zostanie zastosowany na wybranych urządzeniach. Co więcej, w przypadku zmiany kodu przez użytkownika urządzenia, w konsoli FAMOC manage wyświetli się alert.

Po chwili na urządzenie zostanie automatycznie wysłana ponownie konfiguracja z kodem.