Przegrzanie baterii urządzenia może prowadzić do poważnego uszkodzenia urządzenia. Aby temu zapobiec FAMOC manage pozwala na monitorowanie stanu baterii i wysyła powiadomienie w przypadku, kiedy bateria przekroczy określony limit temperatury.

W polityce urządzenia należy wejść w ustawienia zaawansowane, a następnie do sekcji Raportowanie i alertowanie parametrów w sposób ciągły. Następnie wybieramy przedział czasowy, w którym chcemy otrzymywać raport (cały czas lub tylko w szczycie). Wybieramy parametr, który ma być monitorowany - w tym przypadku Temperatura baterii, a następnie wybieramy z przedziału wartość graniczną. Po jej przekroczeniu otrzymamy alert. Musimy również określić interwał czasowy monitorowania.Po zastosowaniu zmian odświeżamy politykę na urządzeniu. Gdy temperatura baterii przekroczy określony próg, w konsoli FAMOC manage pojawi się odpowiedni alert, który może zostać przekierowany na adres e-mail lub wiadomość tekstową odpowiednich osób. Dzięki temu, będziemy mogli odpowiednio wcześniej zareagować, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia.


Treść alertu można przeczytać wchodząc w szczegóły urządzenia, a następnie klikając na Notyfikacje.