FAMOC manage umożliwia prosty sposób utworzenia wspólnej książki adresowej dla organizacji z możliwością automatycznej synchronizacji dodanych kontaktów. Ustawienia i harmonogram synchronizacji należy określić w ustawieniach polityki. W zakładce Zaawansowane należy przejść do sekcji Ustawienia kopii zapasowej.Funkcja Ustawienia synchronizacji kopii zapasowej pozwala na zapisanie na serwerze kopii zapasowej kontaktów przechowywanych na urządzeniu. Interwał tworzenia kopii zapasowej możemy wyznaczyć raz dziennie, raz w tygodniu lub raz w miesiącu.


Funkcja Synchronizacja kontaktów biznesowych pozwala natomiast na synchronizację kontaktów zapisanych w telefonie z wybranymi grupami użytkowników zapisanych w FAMOC manage.


Podstawowy typ synchronizacji określa, które kontakty zostaną zapisane w urządzeniu. Domyślnie wybrana jest opcja Żadne kontakty. Oznacza to, że synchronizacja nie będzie dokonywana, chyba że wybierzemy poniżej dodatkowe grupy z których ma zostać dokonany import. W przykładzie pokazanym na ekranie poniżej zsynchronizowane zostaną jedynie grupy Harvey oraz Mike.Druga opcja pozwala na synchronizację kontaktów z wszystkich grup użytkownika. Oznacza to, że na urządzeniu będą zapisane kontakty z wszystkich grup do których przypisany jest użytkownik urządzenia. W tym przypadku również możemy określić dodatkowe grupy do synchronizacji.Wybór ostatniej opcji (Kontakty z wszystkich grup) będzie oznaczać, że zaimportowane zostaną dane kontaktowe wszystkich użytkowników przypisanych do grup.Interwał synchronizacji kontaktów biznesowych określa jak często będzie wykonywana synchronizacja. Wyłączona oznacza, że synchronizacja odbędzie się tylko raz, w momencie aplikowania polityki na urządzeniu. Możemy również określić interwał na:

  • raz dziennie,

  • raz w tygodniu,

  • raz w miesiącu.


Status synchronizacji kontaktów możemy sprawdzić w widoku szczegółów urządzenia. W zakładce URZĄDZENIA należy otworzyć widok szczegółów urządzenia a następnie kliknąć zielone kółko podpisane Status synchronizacji.
W sekcji Synchronizacja kontaktów znajdziemy wszystkie informacje takie jak Typ synchronizacji, Interwał Synchronizacji, Następna spodziewana synchronizacja kontaktów oraz czas Ostatniej synchronizacji.Aby wymusić natychmiastową synchronizację możemy kliknąć ikonę trzech kropek w prawym górnym rogu tabeli, a następnie Synchronizuj kontakty.W rzędzie poniżej możemy natomiast podejrzeć szczegóły synchronizacji.Spowoduje to wyświetlenie wszystkich kontaktów zapisanych na urządzeniu w ramach automatycznej synchronizacji.