Integracja z usługą Android Management API pozwala w ograniczonym zakresie zarządzać urządzeniami Android bez konieczności instalowania dodatkowej aplikacji w postaci Base Agenta.

W celu skonfigurowania integracji z AMAPI należy aktywować opcję Android Management API w ustawieniach użytkownika w zakładce à Android

Obraz zawierający tekst

Opis wygenerowany automatycznie

 

Po naciśnięciu przycisku „Edytuj ustawienia integracji” pojawi się nowe okno konfiguracyjne (zawierające kroki).

Obraz zawierający tekst

Opis wygenerowany automatycznie

 

Pierwszym krokiem jest stworzenie projektu na stronie Google Cloud. Aby to zrobić, kliknij przycisk „Tworzenie projektu Google Cloud”. Zostaniesz przekierowany na stronę Google Cloud, gdzie będziesz musiał się zalogować lub utworzyć nowe konto Google.

 

Po zalogowaniu się do konta Google, otworzy się strona na której można założyć nowy projekt

 

Po utworzeniu projektu rozwiń menu nawigacyjne (1.), wybierz zakładkę IAM & Admin (2.), a następnie Konta usług (3.).

 

 

Kliknij „Utwórz konto usługi”.


Obraz zawierający tekst

Opis wygenerowany automatycznie

 

Następnie nadaj swojemu nowemu kontu nazwę i kliknij „Utwórz i kontynuuj”.

W następnym kroku utwórz role:

• Użytkownik Android Management

• Administrator Pub/Sub

W ostatnim kroku wpisz adres e-mail używany w tym projekcie i kliknij Gotowe.

Obraz zawierający tekst

Opis wygenerowany automatycznie


Po utworzeniu konta rozwiń menu po prawej stronie i przejdź do "Zarządzaj szczegółami".

Obraz zawierający tekst

Opis wygenerowany automatycznie

Skopiuj adres e-mail przypisany do konta.


Obraz zawierający tekst

Opis wygenerowany automatycznie

 

Następnie przejdź do zakładki Uprawnienia > Uprawnienia i kliknij Dodaj. Wklej skopiowany adres w odpowiednie miejsce i przypisz odpowiednie role do konta (Android Management User, Pub/Sub Admin). Zapisz zmiany.

W następnym kroku musisz aktywować usługi z menu API i usługi.

W polu wyszukiwania wpisz kolejno:

Android Management API i Cloud Pub/Sub API.

Po przeszukaniu wskazanych usług kliknij Włącz.

Obraz zawierający tekst

Opis wygenerowany automatycznie

Obraz zawierający tekst

Opis wygenerowany automatycznie

Następnie musimy wrócić do menu Konta usług. Z menu Akcje obok wpisu projektu wybierz Zarządzaj kluczami.

Obraz zawierający tekst

Opis wygenerowany automatycznie

 Następnie wybieramy: Dodaj klucz à Utwórz nowy klucz

Obraz zawierający tekst

Opis wygenerowany automatycznie

I wybieramy format json

Obraz zawierający tekst

Opis wygenerowany automatycznie

Certyfikat w formacie json zostanie wygenerowany automatycznie. Prześlij wygenerowany plik w odpowiednie miejsce w konsoli FAMOC i kliknij Dalej.

Obraz zawierający tekst

Opis wygenerowany automatycznie 


Nastęnie klikamy „Authorize the enterprise” 

Obraz zawierający tekst

Opis wygenerowany automatycznie

Zostaniemy przekierowani do portalu Google Cloud, gdzie musimy zalogować się na poprzednio używane konto. W kolejnym kroku należy wpisać dowolną nazwę firmy, następnie nie podawać żadnych danych, zaznaczyć checkbox na dole okna i zakończyć autoryzacje.