1. Przywracanie backupu urządzenia dodanego za pomocą DEP na to samo urządzenie
  2. Przywracanie backupu z urządzenia dodanego za pomocą DEP na inne urządzenie
  3. Enrollment niezarządzanego urządzenia do DEPa podczas przywracania backupu


Mamy możliwość enrollmentu urządzenia do FAMOCa za pomocą DEP przywracając jednocześnie dane poprzednio znajdujące się na urządzeniu. Kiedy przywracamy backup na to samo urządzenie, nadzór urządzenia (supervision state) jest przywracany z backupu. Jeżeli przywracamy backup z innego urządzenia, stan nadzoru urządzenia pochodzi z DEPa/Apple
Configuratora.


Przykład: Jeżeli skonfigurowaliśmy urządzenie, by działało w trybie supervised, dodaliśmy je do MDM i chcemy przywrócić backup poprzednio wykonany na tym urządzeniu, gdy było w trybie nienadzorowanym (non-supervised), po przywróceniu backupu będzie z powrotem w trybie non-supervised.


Natknąć się można na kilka scenariuszy:


1. Przywracanie backupu urządzenia dodanego za pomocą DEP na to samo urządzenie - standardowe przywracanie backupu, wg wytycznych Apple (iCloud, iTunes, Apple Configurator 2).
2. Przywracanie backupu z urządzenia dodanego za pomocą DEP na inne urządzenie - urządzenie, na które przywrócimy backup zostanie dodane do DEP i uzyska status supervised.
3. Enrollment niezarządzanego urządzenia do DEPa podczas przywracania backupu 


Zgodnie z zasadą działania przywracania trybu nadzorowanego, by uzyskać urządzenie w trybie nadzorowanym - supervised dodane do DEPa z danymi, które poprzednio znajdowały się na tym urządzeniu, gdy było nienadzorowane, potrzebne będzie dodatkowe urządzenie.


Urządzenie A - urządzenie, które chcemy dodać do DEP
Urządzenie B - pomocnicze urządzenie

  • Utwórz backup urządzenia A
  • Przywróć backup z urządzenia A na urządzenie B
  • Utwórz backup urządzenia B (już z danymi z urządzenia A)
  • Przygotuj urządzenie A do dodania do DEP przez Apple Configurator 2 -> urządzenie zostanie przywrócone do ustawień fabrycznych, nadany zostanie stan supervised.
  • Przypisz urządzenie do serwera MDM w ABM, odśwież synchronizację w FAMOC.
  • Włącz urządzenie - przejdź przez Setup Assistanta.  • Na ekranie Przenoszenia danych i aplikacji należy wybrać sposób backupu (iCloud/z Maca bądź PC). Po wyborze sposobu przywracania danych i przywróceniu danych - urządzenie przejdzie przez proces enrollmentu do MDM.