Opis możliwości dostosowywania ekranu głównego w trybie COSU dla urządzeń dedykowanych.