Opis dodawania wielu urządzeń przy użyciu metody Android zero-touch.