Opis dodawania wielu urządzeń przy użyciu metody Samsung KME.