Dokument opisuje najważniejsze kroki, jakie musi wykonać administrator, aby rozpocząć korzystanie z Essentials MDM.