Najnowsza wersja naszego systemu - Essentials MDM 5.34 jest już dostępna!

Ta wersja wprowadza wiele nowych funkcjonalności dla urządzeń Android jak i Apple. 


Ponadto dodaliśmy wiele usprawnień interfejsu konsoli administratora.


Ważna informacja! Stara wersja Android Firebase Cloud Messaging (FCM) zostanie wycofana 20 czerwca 2024. W aktualnej wersji Essentials MDM nasze aplikacje Androidowe będą korzystać z nowego API. Administrator systemu Essentials MDM będzie musiał wygenerować nowe tokeny autoryzacji w istniejącym projekcie Firebase. Powiadomienie i wymagane działania będą wyświetlone przed rozpoczęciem aktualizacji do wersji 5.34.0. Ten krok jest wymagany aby dodać nowe urządzenia Android. Już zarejestrowane urządzenia nie wymagają żadnych zmian.

Więcej informacji o migracji można przeczytać tu


Pełną listę zmian w wersji 5.34.0 można zobaczyć w załączonych dokumentach.