Zapoznanie się z niniejszym przewodnikiem administratora pozwoli poznać główne komponenty i funkcje FAMOC Manage i dowiedzieć się jak:

 • FAMOC Manage może Tobie pomóc w zarządza;

 • FAMOC będzie działać dla Twojej firmy, użytkowników końcowych lub Twoich klientów;

 • tworzyć wiele oddzielnych organizacji/działów na serwerze FAMOC i przyznawać różne uprawnienia do zarządzania różnym administratorom systemu;

 • dostosować konsolę FAMOC, np. poprzez dodawanie nowych tłumaczeń systemowych i pól niestandardowych, przygotowywanie operacji pakietowych odpowiadających konkretnym potrzebom firmy lub zmianę konfiguracji agenta FAMOC;

 • dodawać pojedynczych użytkowników i urządzenia do FAMOC lub importować masowo za pomocą synchronizacji serwera lub importu plików i mapowania danych;

 • zdalnie zarządzać urządzeniami użytkowników końcowych (instalowanie aplikacji, wykonywanie konfiguracji bezprzewodowych, inicjowanie tworzenia kopii zapasowych itp.);

 • zyskać nadzór nad infrastrukturą mobilną, monitorować parametry urządzenia, natychmiastowo identyfikować awarie i rozwiązywać problemy z urządzeniami za pomocą panelu nawigacyjnego, wykazu urządzeń, dziennika, alertów i raportów;

 • nawiązać połączenie z telefonem klienta za pomocą zdalnego dostępu FAMOC;

 • używać Monitora lokalizacji, aby zlokalizować urządzenia i użytkowników;

 • monitorować status serwera i licencje FAMOC;

 • oraz gdzie szukać bardziej szczegółowych informacji i wsparcia.