Usuwanie aplikacji FAMOC z urządzeń z systemem Android

W celu prawidłowego usunięcia aplikacji FAMOC z urządzenia należy wykonać następujące kroki:


UWAGA: Jeśli na ekranie blokady pojawia się następujący komunikat: Tym urządzeniem zarządza Twoja organizacja, oznacza to, że agent bazowy FAMOC jest uruchomiony w trybie device owner. W tym przypadku usunięcie agenta FAMOC będzie niemożliwe (opcja Wyłącz będzie niedostępna).  1. Otwórz ustawienia w menu głównym.


  1. W ustawieniach Bezpieczeństwa znajdź menu Aplikacje administr. urządzenia (kategoria może również nosić nazwę Administratorzy urządzenia).


  1. W wybranej sekcji wybierz FAMOC Device Admin.


  1. Następnie naciśnij przycisk Wyłącz.


  1. Wyświetlony komunikat o usunięciu Administratora urządzenia potwierdź przyciskiem OK.


  1. Po wyłączeniu Administratora urządzenia powinien pojawić się monit o ponowne aktywowanie uprawnień administratora dla aplikacji. Z poziomu tego menu można odinstalować agenta FAMOC wybierając opcję Odinstaluj.