UWAGA: Ręczne odinstalowanie agenta bazowego FAMOC jest możliwe tylko jeśli urządzenie działa w trybie BYOD, tj. nie jest w trybie nadzorowanym. Aby sprawdzić, czy urządzenie jest nadzorowane, przejdź do Ustawień (w systemie iOS 10 lub nowszym). Komunikat o nadzorze zostanie wyświetlony w górnej części głównej strony ustawień.


  1. Otwórz Ustawienia z głównego menu.

  1. Przejdź do zakładki Ogólne > Zarządzanie urządzeniami.

  1. Otwórz profil FAMOC MDM.

  1. Aby rozpocząć dezinstalację, wybierz Usuń zarządzanie.

  1. Wprowadź kod, aby kontynuować.

  1. Aby potwierdzić kliknij Usuń.

  1. Po ukończeniu operacji możesz zamknąć okno.