FAMOC Tryb odzyskiwania kontroli


Tryb odzyskiwania kontroli umożliwia łatwe przywrócenie kontroli nad urządzeniem, które straciło łączność z serwerem FAMOC (np. jest offline w trybie Kiosk).

W tym trybie administrator może wyrejestrować urządzenie bez konieczności odinstalowania agentów FAMOC. W trybie odzyskiwania kontroli wszystkie agenty przestają raportować do serwerów MDM, status polityki zmienia się na “Nie zastosowana”, wstrzymane jest działanie aplikacji, konfiguracji oraz pozostałych procesów.

Administrator ma możliwość ponownej rejestracji urządzenia bez utraty logów, danych lokalizacji, użycia czy kopii zapasowych. Połączenie z internetem nie jest wymagane do zastosowania trybu odzyskiwania kontroli.


Jak uruchomić Tryb odzyskiwania kontroli


1. Otwórz aplikację FAMOC na urządzeniu.

 1. Kliknij Panel Administratora w agencie bazowym FAMOC i wybierz Tryb odzyskiwania kontroli.


3. W konsoli administratora FAMOC przejdź do: ZAAWANSOWANE -> Urządzenia i znajdź odpowiednie urządzenie. Kliknij Szczegóły. Przejdź do zakładki Agenty i kliknij Wygeneruj kod dostępu.4. Wybierz Tryb Recovery, wprowadź wywołanie z Agenta bazowego na urządzeniu i kliknij OK. (Kod może być wprowadzony bez spacji i myślników.)Zostanie wyświetlona odpowiedź serwera. 5. Przepisz odpowiedź w FAMOC na urządzeniu i kliknij OK.6. Jeśli wprowadzony kod jest poprawny, wyświetli się komunikat “Odpowiedź zweryfikowana. Tryb odzyskiwania kontroli rozpoczęty.”

7. Jeśli urządzenie jest połączone z Internetem i zostało wprowadzone w tryb Recovery w logu urządzenia pojawi się komunikat Procedura Recovery rozpoczęta. Jeśli urządzenie jest offline, należy ręcznie oznaczyć w FAMOC status operacji.8. Urządzenie zostanie oznaczone  jako wyczyszczone i wyrejestrowane z FAMOC, ale istnieje możliwość ponownej rejestracji bez utraty danych.

9. Aby dokonać ponownej rejestracji urządzenia, wybierz urządzenie z listy i kliknij Startup zaznaczonych. Następnie wyślij konfigurację na urządzenie.10. Przejdź ponownie do logu urządzenia i znajdź akcję Rozpoznawanie platformy.Wprowadź adres serwera i kod startowy na urządzeniu. Rejestracja urządzenia powinna przebiec zgodnie ze standardową procedurą.Tryb Serwisowy FAMOC


Tryb serwisowy umożliwia wyłączenie wszystkich ograniczeń narzuconych przez politykę bezpieczeństwa (np. Tryb kiosku lub Launcher) w celu naprawy błędów w urządzeniu bez odinstalowywania jakichkolwiek komponentów FAMOC. Zakończenie trybu serwisowego spowoduje przywrócenie poprzednich ustawień urządzenia. Połączenie internetowe nie jest wymagane, aby wejść w tryb serwisowy. Aby go uruchomić, użytkownik potrzebuje specjalnego kodu wygenerowanego przez administratora FAMOC. W trybie konserwacji wszystkie operacje FAMOC na urządzeniu są ustawione na „Oczekiwanie”, dopóki administrator nie zakończy trybu konserwacji, z wyjątkiem zdalnego dostępu i czyszczenia, które można uruchomić bez opóźnienia.


Jak uruchomić Tryb serwisowy FAMOC

 1. Otwórz aplikację FAMOC na urządzeniu.

 2. Kliknij Panel Administratora w agencie bazowym FAMOC i wybierz Tryb serwisowy.


 1. W konsoli administratora FAMOC przejdź do: ZAAWANSOWANE -> Urządzenia i znajdź odpowiednie urządzenie. Kliknij Szczegóły. Przejdź do zakładki Agenty i kliknij Wygeneruj kod dostępu. 1. Wybierz Tryb serwisowy, wprowadź wywołanie z Agenta bazowego na urządzeniu i kliknij OK. (Kod może być wprowadzony bez spacji i myślników.)Zostanie wyświetlona odpowiedź serwera. 1. Przepisz odpowiedź w FAMOC na urządzeniu i kliknij OK. 1. Jeśli wprowadzony kod jest poprawny, wyświetli się komunikat “Odpowiedź zweryfikowana. Tryb serwisowy wywołany.”

 2. W logu urządzenia powinien pojawić się komunikat o uruchomieniu operacji: “Tryb serwisowy rozpoczęty”. Status polityki bezpieczeństwa urządzenia zmieni się na nieaktualny, a operacja Zastosuj politykę bezpieczeństwa zostanie utworzona ze statusem “Oczekująca”. Wszelkie operacje na urządzeniu są umieszczane w kolejce w stanie „Oczekiwanie”, dopóki administrator FAMOC nie oznaczy ręcznie operacji jako zakończonej (poprawnie, niepoprawnie lub anulowane).


 1. Są trzy możliwości zakończenia trybu serwisowego.
 1. Anuluj operację

Ta opcja anuluje działanie trybu konserwacji. Wszystkie operacje w kolejce zostaną wysłane do urządzenia.

 1. Oznacz jako wykonaną poprawnie

Działanie trybu konserwacji zostanie oznaczone jako „Tryb konserwacji oznaczony jako pomyślny”. Wszystkie operacje w kolejce zostaną natychmiast wysłane do urządzenia po udanej operacji konserwacji.

 1. Oznacz jako wykonaną niepoprawnie

Ta opcja oznacza działanie trybu konserwacji jako „Operacja nie powiodła się”. Wszystkie operacje w kolejce zostaną wysłane do urządzenia.