Rejestracja NFC w trybie właściciela urządzenia

Rejestracja NFC to alternatywny sposób instalacji i konfiguracji FAMOC w trybie Właściciela urządzenia Android. Jest obsługiwany na urządzeniach korzystających z NFC i z systemem Android w wersji 6.0 lub wyższej.

 1. Aby umożliwić rejestrację NFC dla właściciela urządzenia, użytkownik potrzebuje dwóch urządzeń:
 • Pierwszy z poprawnie zainstalowanym i skonfigurowanym FAMOC
 • Drugie urządzenie (docelowe) musi być nowe lub po przywróceniu danych fabrycznych, wyświetlając ekran powitalny
 1. Następnym krokiem jest przejście do Kontroli IT na zarządzanym urządzeniu i naciśnięcie przycisku Start, aby zeskanować drugie urządzenie za pomocą NFC.


 1. Wyrównaj urządzenia ze sobą, aby wykryć NFC (w większości urządzeń znajduje się z tyłu). Oba urządzenia muszą mieć uruchomioną komunikację NFC, a ekrany nie mogą być zablokowane.
 2. Oznaką udanego wykrywania są sygnały audio oraz zmiana na ekranie pierwszego urządzenia ponieważ widok staje się mniejszy i pojawia się komunikat “Dotknij by połączyć”


 

 1. Trzymając urządzenia razem, naciśnij mniejsze okno, aby rozpocząć rejestrację NFC. Spowoduje to uruchomienie instalacji FAMOC na drugim urządzeniu (docelowym).
 2. Teraz użytkownik musi zaszyfrować urządzenie. Ta czynność wymaga podłączenia urządzenia do ładowarki i ładowania akumulatora do minimum 80%.


   

 1. Gdy urządzenie jest w pełni zaszyfrowane, następnym krokiem jest połączenie z Internetem w celu uzyskania konfiguracji FAMOC. Od tej pory urządzenie jest gotowe do pracy, a FAMOC rozpocznie pobieranie wszystkich niezbędnych agentów.


Polityka aplikacji w trybie Device Owner


Aby dodać aplikację do listy wyjątków przejdź do zakładki Opcje bezpieczeństwa w trybie edycji polityki. Następnie rozwiń menu Polityka aplikacji. W sekcji Polityka aplikacji w trybie Device Owner kliknij Dodaj aplikację, wprowadź nazwę pakietu i kliknij Dodaj. Nowy pakiet pojawi się na liście. Można do usunąć klikając przycisk X. Z rozwijanego menu wybierz czy w ramach edytowanej polityki zezwolić lub zablokować aplikacje z listy.

Globalna polityka uprawnień aplikacji w trybie Device Owner


Ta zakładka pozwala na określenie dostępu aplikacji do poszczególnych uprawnień. Aby dodać uprawnienia aplikacji do listy wyjątków, wprowadź nazwę pakietu i wybierz uprawnienia. Dostępne są następujące ustawienia uprawnień:


 1. “Jak globalne” - ustawienie będzie zgodne z ustawieniem "Globalna polityka uprawnień aplikacji w trybie Device Owner".
 2. “Zarządzany przez użytkownika” - pozwala użytkownikowi zdecydować, które uprawnienia będą dozwolone lub zablokowane w ustawieniach urządzenia.
 3. “Zezwól” - automatycznie przyzna uprawnienia z listy.
 4. “Zablokuj” - automatycznie zablokuje uprawnienia z listy.