Nowy interfejs użytkownika FAMOC pozwala administratorowi systemu szybko dodawać nowych użytkowników do organizacji.


 1. Aby to zrobić, musisz przejść do zakładki UŻYTKOWNICY i kliknąć ikonę .
 2. Zostanie wyświetlone nowe okno z danymi użytkownika. Możesz wprowadzić tutaj podstawowe dane użytkownika, takie jak Imię, Nazwisko lub Adres e-mail. Możesz także wybrać wersję językową FAMOC dla tego użytkownika i zdecydować, czy będzie mógł zalogować się do systemu. Dodatkowo możesz ustawić hasło i wybrać wymuszenie zmiany hasła przy pierwszym logowaniu.
 3. Po utworzeniu użytkownika możesz podać dodatkowe informacje w poniższych zakładkach:
 4. Kliknij pole, aby dodać lub edytować informacje.
 5. Na zakładce Grupy i role możesz przypisać użytkownika do określonej grupy lub roli, klikając ikonę w prawym górnym rogu wybranego pola.

  Możesz przeczytać więcej o grupach i rolach w artykułach powiązanych poniżej:

  Grupy
  Role