Zdalny dostęp jest narzędziem, które umożliwia Administratorowi zdalne zarządzanie urządzeniem użytkownika. Rozwiązanie pozwala na dostęp do ekranu telefonu w czasie rzeczywistym i umożliwia administratorowi przejęcie kontroli nad urządzeniem po wyrażeniu zgody na to przez użytkownika.W celu uruchomienia funkcji Zdalny Dostęp należy przejść do widoku urządzeń, wybrać urządzenie i nacisnąć przycisk  w menu. Następnie wybierz Uruchom Zdalny Dostęp i naciśnij Wykonaj:

Zobaczysz wiadomość „Oczekiwanie na zgodę użytkownika” na ekranie oraz „Wczytywanie konfiguracji” na swoim urządzeniu. Po chwili użytkownik urządzenia otrzyma pytanie o zgodę na Zdalny Dostęp, które należy potwierdzić i w efekcie ekran urządzenia pojawi się w konsoli FAMOC.
Po podłączeniu urządzenia do FAMOC możesz w łatwy sposób przeglądać zawartość i wykonać potrzebne operacje. Dodatkowo, w dolnym prawym rogu są trzy przydatne przyciski.

Przycisk  odświeża połączenia z urządzeniem.

Naciskając  zakładka Ustawień pojawi się po prawej stronie ekranu, gdzie możesz ustawić jakość wyświetlanego urządzenia. Zapisz wszystkie zmiany przyciskiem Wykonaj.


Po wciśnięciu Managera Plików  zobaczysz wszystkie foldery i pliki, które są obecnie na urządzeniu. W tej sekcji możesz ściągnąć pliki na swój komputer, załadować pliki ze swojego komputera na urządzenie i przenieść pliki do innych folderów na urządzeniu.

Możesz zminimalizować okno i zamknąć sesję za pomocą przycisków w prawym górnym roguminimize.png i zmaksymalizować ekran przyciskiem oko.pngw prawym dolnym rogu.