Blokada Wi-Fi jest częścią Opcji bezpieczeństwa polityki. Korzystanie z publicznych hotspotów Wi-Fi może być ryzykowne, szczególnie gdy nie wymagają one uwierzytelnienia. FAMOC pozwala zablokować połączenie Wi-Fi na dowolnym urządzeniu, aby uniknąć tego ryzyka.

Aby zablokować Wi-Fi na urządzeniu, przejdź do edycji polityki. Funkcję blokady Wi-Fi można znaleźć na karcie Opcje bezpieczeństwa w sekcji Polityka sieci.FAMOC udostępnia następujące opcje kontroli Wi-Fi:


Blokada interfejsu Wi-Fi 

Jeśli włączona na urządzeniu niemożliwe będzie korzystanie z Wi-Fi.

Dostępność: urządzenia z systemem Android i Windows Phone 8.1 / 10

Blokada automatycznego łączenia do punktów dostępowych Wi-Fi

Jeśli włączona, urządzenie nie będzie się automatycznie łączyć z punktami dostępowymi WiFi.

Dostępność: Windows Phone 8.1 / 10

Blokada raportowania punktów dostępowych Wi-Fi

Jeśli włączona, urządzenie nie będzie raportować punktów dostępowych Wi-Fi.

Dostępność: Windows Phone 8.1

Blokada ręcznej konfiguracji Wi-Fi

Jeśli włączona, nie będzie możliwości ręcznej konfiguracji Wi-Fi.

Dostępność: Tryb Device Owner, urządzenia iOS w trybie nadzorowanym, Windows Phone 8.1 / 10