Instalacja profilu FAMOC MDM

System FAMOC MDM umożliwia administratorowi zdalne wsparcie użytkownika w procesie np. dystrybucji aplikacji, konfiguracji urządzenia, ochrony danych oraz zdalnego rozwiązywania problemów. Niniejsza instrukcja użytkownika zawiera kompleksowe wskazówki, w jaki sposób rozpocząć korzystanie z rozwiązania.

 1. Plik instalacyjny FAMOC Base Agent można pobrać na urządzenie na dwa sposoby:

 • po otworzeniu linku startowego otrzymanego przez SMS lub email,

 • przez wprowadzenie adresu strony startowej FAMOC w przeglądarce urządzenia mobilnego.Rysunek 1 Otwieranie strony startowej FAMOC.


 1. Po załadowaniu strony startowej użytkownik może zostać poproszony o wprowadzenie poprawnych danych uwierzytelniających, wpisanie globalnego hasła/kodu startowego lub wybór loginu FAMOC. Po wykonaniu tych czynności należy nacisnąć przycisk Kontynuuj.

 2.  Jeśli wyświetli się okno z takim poleceniem, wprowadź opis telefonu i naciśnij przycisk Kontynuuj.
Rysunek 2 Strona startowa systemu FAMOC.


 1. Jeżeli jest to wymagane, użytkownik systemu FAMOC musi zainstalować Certyfikat. Użytkownik zostaje przekierowany do menu instalacji profilu. Przed instalacją może być wymagane wpisanie hasła.

 2. Naciśnięcie przycisku Base Agent powoduje wyświetlenie menu Zainstaluj profil FAMOC MDM.

 Rysunek 3 Instalacja profilu MDM.
 1. Naciśnij Instaluj, aby rozpocząć instalację. Przed instalacją może być wymagane wpisanie hasła.
 1. Po zakończeniu instalacji FAMOC MDM wyświetla się menu Profil zainstalowany.

 2. Zaakceptuj powiadomienie o zdalnym zarządzaniu poprzez naciśnięcie przycisku Zaufaj.

 3. Aby zakończyć, naciśnij przycisk Gotowe.


Rysunek 4 Instalacja profilu MDM.


UWAGA: Pobieranie przez stronę startową jest zalecaną opcją instalacji dostępną zarówno dla urządzeń iPhone oraz iPad. Alternatywnym sposobem instalacji systemu FAMOC MDM jest rozesłanie przez administratora wiadomości SMS zawierającej link do plików systemu (dostępne jedynie dla iPhone).


Instalacja aplikacji FAMOC


Aplikacja FAMOC pozwala na wykonanie szyfrowanej kopii zapasowej w sposób zaplanowany lub ad hoc wraz z przywracaniem danych na wszystkich platformach, co eliminuje ryzyko utraty krytycznych danych znajdujących się na urządzeniu.

 1. Po zainstalowaniu profilu FAMOC MDM na urządzeniu, aplikacja instalacyjna FAMOC może uruchomić się automatycznie – zależy to od ustawień w systemie FAMOC. Powiadomienie o tym procesie wyświetla się na ekranie i użytkownik może zostać poproszony o wpisanie haseł dostępu do AppStore (w zależności od ustawień w konsoli FAMOC).

 2. Po instalacji ikona FAMOC pojawia się na ekranie urządzenia.


Rysunek 5 Instalacja agenta FAMOC.


 1. W celu zakończenia procesu konfiguracji użytkownik musi otworzyć aplikację FAMOC. Wyświetla się zapytanie o zgodę na wysłanie powiadomień, które należy potwierdzić poprzez kliknięcie OK (na urządzeniach z systemem iOS niższym niż 7.0 wyświetlona zostaje druga ikona FAMOC, która musi zostać aktywowana w celu konfiguracji aplikacji).


Rysunek 6 Widok aplikacji FAMOC.


Instalacja poprzez WAP-push link


 1. Aby zainstalować system FAMOC MDM alternatywną metodą, administrator może wysłać do użytkownika wiadomość tekstową z linkiem do pobrania plików systemu FAMOC.

 2. W tym scenariuszu, użytkownik musi wpisać adres URL, aby zainicjować proces instalacji.

 3. Kiedy strona pobierania pojawi się na ekranie urządzenia, transfer plików rozpocznie się automatycznie. W przeciwnym wypadku, użyj przycisku Pobierz.

 4. Profil FAMOC MDM instaluje się w ten sam sposób jak opisano w sekcji Instalacja FAMOC MDM.


Rysunek 7 Instalacja przez WAP-push link.


UWAGA: Powyższa instrukcja dotyczy instalacji wszystkich plików systemu FAMOC.


Menu główne aplikacji FAMOC


Uruchom aplikację FAMOC. Dzięki tej aplikacji użytkownik może wykonać następujące czynności:

 • Podgląd Statusu urządzenia (model urządzenia i system operacyjny, stopień wykorzystania pamięci RAM i dysku twardego)

 • Wykonanie Akcji takich jak wykonanie kopii zapasowych, prośba o pomoc, raport danych urządzenia lub lokalizacji

 • Instalacja dopuszczonych aplikacji biznesowych z firmowego Sklepu.

 • Zarządzanie Ustawieniami aplikacji

 • Przeglądanie Historii poprzednich dokonanych akcji.Rysunek 8 Funkcje aplikacji FAMOC.


Ustawienia aplikacji FAMOC

 1. Aby skonfigurować moduł Backup Agent, naciśnij przycisk Ustawienia. Wyświetlone zostanie menu z możliwymi funkcjami.


Rysunek 9 Ustawienia aplikacji FAMOC.
 1. Użytkownik może wykonać następujące czynności:

 •  wyświetlić adres serwera FAMOC,

 • ustalić dodatkowe hasło do kopii zapasowej,

 • zaplanować termin wykonania kopii zapasowej,

 • zobaczyć niektóre podstawowe informacje o wersji aplikacji.

UWAGA: Kopia zapasowa danych jest domyślnie zaszyfrowana, jednakże ustalenie dodatkowego hasła wpływa na poziom prywatności danych. Podczas przywracania danych na to samo urządzenie, hasło zostanie wykorzystane automatycznie. Jednak w celu przywrócenia danych na nowym urządzeniu użytkownik zostanie poproszony o wpisanie hasła.