1. Możliwości zarządzanego konta Google Play

Zarządzane konto Google Play pozwala publikować, zarządzać i dystrybuować aplikacje w sklepie firmowym Google Play. Te aplikacje będą dostępne dla użytkowników w aplikacji Google Play na urządzeniach z Androidem z zarządzanym profilem do pracy.

Android Enterprise umożliwia tworzenie zarządzanych profili pracy na urządzeniach z Androidem. To samo konto Google jest używane w obu usługach.

  1. Rejestracja zarządzanego konta Google Play

Po najechaniu kursorem na nazwę użytkownika kliknij USTAWIENIA, aby przejść do Ustawień Organizacji. Następnie przejdź do zakładki Android i kliknij zarejestruj w sekcji Zarządzane konto Google Play.

Spowoduje to wyświetlenie okna procesu rejestracji. Kliknij Autoryzuj Google aby przejść dalej.

Nastąpi przekierowanie do portalu Administratora Google. Kliknij Zaloguj się i podaj dane logowania dla konta organizacji, które będą używane dla konta Google Play oraz Android Enterprise. Użyte konto stanie się właścicielem przedsiębiorstwa.

Uwaga: używane konto nie może być kontem G Suite.

Po zalogowaniu zostaniesz ponownie przekierowany do portalu Administratora. Kliknij “Get started”, a następnie wprowadź nazwę firmy w wymaganym polu. Kliknij “Next” (Dalej), aby kontynuować.

 W kolejnym kroku możesz podać dane Data Protection Officer oraz EU Representative. Podanie danych w tym kroku jest opcjonalne. Przeczytaj umowę Managed Google Play i zaznacz pole u dołu strony, a następnie kliknij “Confirm” (Potwierdź) i na koniec “Complete registration” (Zakończ rejestrację).

W tym momencie nastąpi przekierowanie do FAMOC i wyświetli się powiadomienie o pomyślnej rejestracji konta. Kliknij „Dalej”, aby kontynuować i opublikować swoje aplikacje.


  1. Zarządzanie aplikacjami

Kolejny krok rejestracji pozwala na dodanie aplikacji do zarządzanego sklepu Google Play. Możesz również uzyskać do niego dostęp po kliknięciu przycisku “Zarządzaj aplikacjami” w zakładce Ustawień organizacji. W ramach tego kroku wyświetlona zostanie lista aplikacji dodanych do systemu FAMOC. W kolumnie po prawej stronie możliwe jest ustawienie dostępności konkretnej aplikacji w zarządzanym sklepie Google Play. Aby opublikować aplikację w sklepie użyj przycisku przy wybranych aplikacjach i kliknij dalej.

W tym momencie system pobierze uprawnienia aplikacji do przeglądu i zatwierdzenia. Jeśli aplikacja nie wymaga żadnych uprawnień, zostanie automatycznie opublikowana. Aplikacje wymagające uprawnień należy ręcznie przejrzeć i zaakceptować przed opublikowaniem, zaznaczając odpowiednie pole w kolumnie „Potwierdzenie”. Możesz także zatwierdzać aplikacje w zarządzanym sklepie Google Play. Aby to zrobić, zaloguj się do Google Play i wyszukaj aplikację, którą chcesz zatwierdzić. Kliknij „Zatwierdź” i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie. Wszystkie aplikacje, które wcześniej zatwierdziłeś za pośrednictwem zarządzanego Google Play, zostaną wyświetlone na liście, a ich status zostanie automatycznie przełączony na “Aktywacja”.


Po przetworzeniu wszystkich aplikacji konfiguracja zostanie zakończona. Aplikacje pojawią się w aplikacji zarządzanego sklepu Google Play w ciągu kilku minut.