Możliwości zarządzanego konta Google Play
Zarządzane konto Google Play pozwala publikować, zarządzać i dystrybuować aplikacje w sklepie firmowym Google Play. Te aplikacje będą dostępne dla użytkowników w aplikacji Google Play na urządzeniach z Androidem z zarządzanym profilem do pracy.

Android Enterprise umożliwia tworzenie zarządzanych profili pracy na urządzeniach z Androidem. To samo konto Google jest używane w obu usługach.

Rejestracja zarządzanego konta Google Play

Po najechaniu kursorem na nazwę użytkownika znajdującą się w prawym górnym rogu, kliknij USTAWIENIA, aby przejść do Ustawień organizacji. 

Następnie przejdź do zakładki Android i kliknij zarejestruj w sekcji Zarządzane konto Google Play.Spowoduje to wyświetlenie okna procesu rejestracji. Kliknij Autoryzuj Google aby przejść dalej.Nastąpi przekierowanie do portalu Administratora Google. Kliknij Zaloguj się i podaj dane logowania dla konta organizacji, które będą używane dla konta Google Play oraz Android Enterprise. Użyte konto stanie się właścicielem przedsiębiorstwa. Jeśli jesteś już zalogowany na swoje konto Google w przeglądarce, możesz skorzystać z tej sesji.

Uwaga: używane konto nie może być kontem G Suite.
Po zalogowaniu zostaniesz ponownie przekierowany do portalu Administratora. Kliknij “Rozpocznij”, a następnie wprowadź nazwę firmy w wymaganym polu. Kliknij “Next” (Dalej), aby kontynuować.
W kolejnym kroku możesz podać dane Inspektora ochrony danych oraz Przedstawiciela w UE. Podanie danych w tym kroku jest opcjonalne. Przeczytaj umowę Zarządzanego Sklepu Google Play i zaznacz pole u dołu strony, a następnie kliknij Potwierdź i na koniec Dokończ rejestrację.
W tym momencie nastąpi przekierowanie do FAMOC i wyświetli się powiadomienie o pomyślnej rejestracji konta. Kliknij „Dalej”, aby kontynuować i opublikować swoje aplikacje.


Zarządzanie aplikacjami

Kolejny krok rejestracji pozwala na dodanie aplikacji do zarządzanego sklepu Google Play. Możesz również uzyskać do niego dostęp po kliknięciu przycisku “Zarządzaj aplikacjami” w zakładce Ustawień organizacji. W ramach tego kroku wyświetlona zostanie lista aplikacji dodanych do systemu FAMOC. W kolumnie po prawej stronie możliwe jest ustawienie dostępności konkretnej aplikacji w zarządzanym sklepie Google Play. Aby opublikować aplikację w sklepie użyj przycisku przy wybranych aplikacjach i kliknij dalej.W tym momencie system pobierze uprawnienia aplikacji do przeglądu i zatwierdzenia. Jeśli aplikacja nie wymaga żadnych uprawnień, zostanie automatycznie opublikowana. Aplikacje wymagające uprawnień należy ręcznie przejrzeć i zaakceptować przed opublikowaniem, zaznaczając odpowiednie pole w kolumnie „Potwierdzenie”. Możesz także zatwierdzać aplikacje w zarządzanym sklepie Google Play. Aby to zrobić, zaloguj się do Google Play i wyszukaj aplikację, którą chcesz zatwierdzić. Kliknij „Zatwierdź” i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie. Wszystkie aplikacje, które wcześniej zatwierdziłeś za pośrednictwem zarządzanego Google Play, zostaną wyświetlone na liście, a ich status zostanie automatycznie przełączony na “Aktywacja”.Po przetworzeniu wszystkich aplikacji konfiguracja zostanie zakończona. Aplikacje pojawią się w aplikacji zarządzanego sklepu Google Play w ciągu kilku minut.Aby dodać kolejne aplikacje do zarządzanego sklepu Google Play przejdź do zakładki APLIKACJE > ZARZĄDZANY SKLEP GOOGLE.Następnie z menu po lewej stronie wybierz dodawanie aplikacji ze sklepu Play, dodanie prywatnej aplikacji z pliku .apk lub utworzenie aplikacji internetowej - skrótu do określonego adresu, który będzie wyświetlany na urządzeniu w postaci ikony aplikacji.