FAMOC pozwala na konfigurację aplikacji dla systemu iOS, aby określone funkcje były ustawione w momencie instalacji. Na przykładzie Microsoft Outlook pokażemy jak skonfigurować określone funkcje dla użytkowników końcowych. Aby rozpocząć, dodaj aplikację do systemu FAMOC. Przejdź do ZAAWANSOWANE > Centrum konfiguracji > Aplikacje. Kliknij Dodaj aplikację.Wybierz Dodaj aplikację z Apple App Store i kliknij Wybierz, aby przejść do kolejnego kroku. Wprowadź nazwę aplikacji (w tym przypadku Outlook) i kliknij Dalej.Następnie kliknij Zapisz, aby potwierdzić dodanie aplikacji.


Aby przejść do edycji ustawień aplikacji, kliknij jej nazwę na liście aplikacji. Przejdź do zakładki Konfiguracja i z menu Metoda konfiguracji wybierz Niestandardowe parametry konfiguracji.


Kliknij Dodaj parametr. W tabeli poniżej wyświetli się dodatkowy rząd. W polu Nazwa klucza należy wprowadzić prawidłowe oznaczenie kluczaDostępne klucze znajdują się w tabeli poniżej. Wszystkie nazwy należy rozpoczynać od com.microsoft.outlook.EmailProfile (np. com.microsoft.outlook.EmailProfile.EmailAccountName).


Klucz

Akceptowana wartość

EmailAccountName

Wyświetlana nazwa

EmailAddress

Adres email 

EmailUPN

Nazwa użytkownika lub UPN

ServerAuthentication

Metoda uwierzytelniania

ServerHostName

Nazwa hosta

AccountDomain

Nazwa domeny

AccountType

Model uwierzytelniania


UWAGA: Klucze parametrów dla określonych aplikacji można zazwyczaj znaleźć na stronie producenta.


Możesz wybrać Wartość z pola lub wprowadzić Wartość własną zgodnie z tabelą. Przykładowe ustawienia mogą wyglądać następująco:Aby określone parametry wyświetlały się poprawnie, należy uzupełnić odpowiednie pola w zakładce szczegółów użytkownika.


Po wprowadzeniu wszystkich ustawień kliknij Zapisz. Możesz następnie zainstalować ją ręcznie lub dodać ją do wybranej polityki. Zostanie ona zainstalowana na urządzeniu z określonymi parametrami.