Opcja raportów w systemie FAMOC umożliwia dostęp do wielu użytecznych danych. Możesz wygenerować dostępne raporty ręcznie, jednak możesz również zautomatyzować ten proces. Raporty będą wówczas generowane automatycznie i wysyłane mailem zgodnie z ustalonym harmonogramem.


Aby utworzyć harmonogram raportów przejdź do zakładki ZAAWANSOWANE Raporty.Wybierz odpowiednią zakładkę z menu po lewej stronie.Załóżmy, że chcesz otrzymywać informacje o statusie polityk na urządzeniu. Wybierz zakładkę Bieżący stan urządzeń, a następnie znajdź na liście raport Status polityki.Do dyspozycji są następujące operacje:

  • Wykonaj

  • Dodaj harmonogram

  • Pokaż harmonogramy


Kliknij ikonę Dodaj harmonogram. Wyświetlone zostanie okno ustawień harmonogramu. Możesz ustalić interwał generowania raportów (Codziennie, W dni powszednie, Co tydzień, Co miesiąc) oraz wyznaczyć datę początkową. W kolejnym polu dodaj listę odbiorców raportu oddzielając adresy średnikiem. Zwróć uwagę czy zaznaczona jest opcja Aktywuj harmonogram.


W następnej sekcji wprowadź szczegóły wiadomości (Dane nadawcyTytułTreść wiadomości oraz opcjonalnie Stopkę wiadomości). Aby zatwierdzić wprowadzone informacje kliknij Zapisz.


Od tej pory raporty będą wysyłane do podanych odbiorców zgodnie z ustalonym harmonogramem. Raporty będą generowane w formacie csv.


Aby dokonać zmiany ustawień kliknij ikonę Pokaż harmonogramy . Istnieje możliwość Dezaktywacji Edycji  lub Usunięcia  harmonogramu.